D66 staat als een blok achter de stikstofplannen van VVD-minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof). Een motie daartoe is unaniem door de D66-leden aangenomen op het partijcongres.

De Kamerfractie wordt daarin opgeroepen zich "tot het uiterste in te spannen" zodat het kabinet de nu gepresenteerde plannen kan uitvoeren. "Ook als er provincies zijn die niet meewerken", zei indiener Antoon Kanis, D66-Statenlid in Gelderland.

Hoewel de grootste opgave ligt bij de veehouderij, moeten ook andere sectoren een bijdrage leveren aan de stikstofreductie, zoals de luchtvaart en industrie, vindt D66.

"We kunnen niet langer wachten met het beschermen van de natuur en het bouwen van huizen", lichtte Kanis zijn motie toe. Tot nu toe is niet aangetoond dat innovatie soelaas biedt bij het oplossen van de stikstofproblemen in de veehouderij. Daarnaast heeft een aantal provinciebestuurders al laten weten de plannen (nog) niet te willen uitvoeren.

De Kamerfractie van D66 moet daarom "met rechte rug achter de plannen van minister Van der Wal blijven staan", zo riep het Statenlid in zijn motie op. Het unaniem aannemen van de motie leidde tot applaus onder de D66-leden.

D66-Kamerlid Tjeerd de Groot noemt de aangenomen motie "een steun in de rug. We kunnen het ons niet veroorloven de natuur nóg verder achteruit te laten gaan."

CDA keerde zich tegen kabinetsplannen

Het CDA, eveneens een regeringspartij, keerde zich dinsdag tegen de stikstofplannen van het kabinet. Nadat deze vorige week vrijdag werden gepresenteerd, ontstond in het weekend grote ophef.

Fractievoorzitter in de Tweede Kamer Pieter Heerma wil dat plannen "op onderdelen" worden aangepast, zo zei hij deze week. Zijn partij wil nog altijd de stikstofuitstoot verminderen, "maar we willen niet de sociale cohesie in het landelijk gebied stukmaken". Heerma wil via "innovatie" de stikstofneerslag reduceren, en met andere sectoren in gesprek.