Het kabinet is niet van plan grote veranderingen door te voeren bij de aanpak van de problemen bij uit huis geplaatste kinderen van toeslagenouders. Er werden donderdag nog wat toezeggingen gedaan, maar in grote lijnen wordt niet afgeweken van het ingezette beleid. Ondanks kritiek vanuit de Kamer en van betrokken ouders en experts.

Vanuit de Kamer klonk meerdere keren de roep om de dossiers van uit huis geplaatste kinderen van toeslagenouders allemaal opnieuw te beoordelen. Eind vorig jaar waren dat er 555.

"Een herbeoordeling is het minimum wat wij aan deze ouders en kinderen als politiek, als Nederlandse samenleving, verschuldigd zijn", zei Kamerlid Pieter Omtzigt.

Er was sowieso veel onvrede in de Kamer over het uitblijven van oplossingen. Maar premier Mark Rutte wilde per se vasthouden aan de koers die het kabinet in maart uiteenzette.

Ondersteuningsteams staan gezinnen waarvan de ouders gedupeerd zijn door het toeslagenschandaal en van wie kinderen uit huis zijn geplaatst bij met onder meer advies. Ook wordt in kaart gebracht wat de problemen zijn en waar behoefte aan is.

'Na zeven maanden nog geen kind terug'

Alleen kan zo'n ondersteuningsteam bijvoorbeeld geen besluiten herzien, en daar wringt volgens Omtzigt de schoen. "Na zeven maanden is er nog geen kind terug. Ik spreek met de ouders. Ik heb 's avonds gesprekken over zelfmoordpogingen van die kinderen", aldus Omtzigt.

Rutte vreesde juist dat een andere aanpak alleen maar averechts werkt. "Als ik ook maar één ervaring heb opgedaan in de afgelopen jaren met de brede afwikkeling van alles wat er rond de kinderopvangtoeslag speelt, is het wel dat het constant veranderen van de aanpak alleen maar leidt tot vertragingen, waardoor we nog jaren bezig zijn", zei Rutte.

Het leidde tot frustratie bij SP-leider Lilian Marijnissen. "Dit horen wij als Kamer elke keer bij zo'n beetje alles wat er mis is gegaan in het toeslagenschandaal", zei Marijnissen. Als er vervolgens alternatieven worden aangereikt, wordt er niet geluisterd, zei de SP'er. "Het wordt allemaal terzijde geschoven. Elke keer precies met dit argument, namelijk: dat gaat maar vertragend werken. Geef dit nu een kans."

De SP heeft dan ook geen vertrouwen meer in de gekozen oplossingen. De partij ziet zich in dat standpunt gesteund door de betrokken ouders en kinderen, de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman, de Raad voor de rechtspraak, het ouderpanel en advocaten.

"Allemaal hebben ze aangegeven dat de gekozen oplossingsrichting aangaande de uithuisplaatsingen van kinderen een doodlopende weg is", aldus de partij.

Volgens PvdA-Kamerlid Khadija Arib weten ouders na een dag debat nog steeds niet waar ze aan toe zijn. "De antwoorden, vooral van de premier, dat de oplossing voor deze ouders nog heel lang op zich kan laten wachten, zijn onverteerbaar."

Kamer kreeg er een paar kleine aanpassingen doorheen

Er werden her en der wel wat kleine aanpassingen van het beleid aangekondigd. Zo wordt op verzoek van GroenLinks gekeken of de griffiekosten net als juridische bijstand voor gedupeerde gezinnen ook vergoed kunnen worden door de overheid.

Verder wordt er gewerkt aan een "technische oplossing" om erachter te komen wie de 555 uit huis geplaatste kinderen zijn. Nu is alleen het getal bekend, en om privacyredenen is het ingewikkeld om de persoonsgegevens te achterhalen.

"Ik wil gewoon weten over wie we het hebben. Ik wil deze mensen bereiken en tegelijkertijd wil ik dat doen binnen de mogelijkheden die de wet mij geeft", zei minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming).

Ook beloofde Weerwind dat er een onafhankelijke commissie komt die onderzoek gaat doen naar het verband tussen het toeslagenschandaal en de uithuisplaatsingen. Een direct verband kan namelijk niet worden aangetoond. Er speelt vaak al veel bij deze gezinnen; de financiële problemen door toedoen van de Belastingdienst verergeren de situatie.

Er was al een onderzoek aangekondigd, dat zou worden uitgevoerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid. Maar met name Omtzigt heeft grote twijfels of deze instanties hier geschikt voor zijn. Zij hebben namelijk de afgelopen jaren niet ingegrepen en hebben als toezichthouder zelf een rol in de kwestie.