Er is met verbazing en onbegrip gereageerd op VVD-Kamerlid Ruud Verkuijlen die donderdag uitgerekend tijdens een debat over de problemen met uithuisgeplaatste kinderen zijn zogenoemde maidenspeech hield. Tijdens deze eerste toespraak in het parlement is het goed gebruik dat je iemand niet onderbreekt, maar enkele partijen wilden juist vragen stellen aan de VVD.

"Ongepast", noemde SP-leider Lilian Marijnissen de timing. "De VVD is de grootste partij en levert de premier." GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vulde aan dat de VVD de afgelopen jaren ook de minister voor Rechtsbescherming leverde. "Ik voel een klein beetje ongemak. Dit debat is te belangrijk om geen vragen te beantwoorden."

Kamerlid Pieter Omtzigt opperde om de tweede woordvoerder van de VVD op dit dossier vragen te laten beantwoorden, maar Verkuijlen, die ervoor had kunnen kiezen om interrupties toe te staan, wilde "de traditie in stand houden" en stond geen vragen toe. Later in het debat zal hij dat wel doen, beloofde hij.

Ook Kamervoorzitter Vera Bergkamp wilde niet ingrijpen. "Het niet interrumperen is een ongeschreven regel die ik ook hier toepas."

Ouders en kinderen verlieten de zaal

Gedupeerde ouders door het toeslagenschandaal en uithuisgeplaatste kinderen die het debat op de publieke tribune volgden, verlieten uit protest de plenaire zaal. Juist op dat moment had Verkuijlen het over het belang van hulpverlening voor gedupeerde ouders en kinderen "die op de publieke tribune zitten".

Een van de ouders die op de tribune aanwezig was, reageerde via Twitter op het voorval. "Waarom sturen jullie als afgevaardigde iemand die zijn maidenspeech gaat houden en dus niet geïnterrumpeerd en bevraagd mag worden?", schreef ze in een tweet gericht aan de VVD. "Doen jullie dit expres? Schamen jullie je niet? Dit is echt een middelvinger opsteken naar ons."

"Het vak van de VVD in de Kamer zit vol, maar de publieke tribune is leeg. Denkt Verkuijlen dat hij heeft bijgedragen aan het herstel van vertrouwen in de politiek?", vroeg Marijnissen zich na zijn bijdrage af.

"Ik schaam me dood", zei BBB-Kamerlid Caroline van der Plas. "Ik bied mijn excuses aan aan de ouders en kinderen die zijn betrokken bij de affaire. We staan er niet fraai op."

Later in het debat kwam Verkuijlen hier op terug. Hij noemde het een "inschattingsfout" en beantwoordde alsnog vragen van zijn collega-Kamerleden. Dat de ouders wegliepen, was voor hem "doorslaggevend" om alsnog in debat te gaan, aldus de VVD'er.

De Kamer debatteert over de problemen met de uithuisplaatsing van kinderen, met name over kinderen van toeslagenouders. Woensdag werd bekend dat er tussen 2015 en 2021 in totaal 1.675 kinderen van gedupeerde ouders uit huis zijn geplaatst. Dat is aanzienlijk meer dan de 1.115 kinderen waar eind vorig over werd gerapporteerd. De toename is onder andere te verklaren doordat de uithuisplaatsingen uit 2021 nu zijn meegenomen en meer gedupeerden zich hebben gemeld.

Ouders toeslagenschandaal verlaten uit protest tribune in Kamer
38
Ouders toeslagenschandaal verlaten uit protest tribune in Kamer