Nederland gaat waarschijnlijk meer opvangplekken inrichten voor gevluchte Oekraïners dan de 50.000 die nu in voorbereiding zijn. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer. Ook wil de staatssecretaris dat vluchtelingen langduriger kunnen worden opgevangen.

Waarschijnlijk worden de mensen over locaties in heel Nederland verspreid. "Dit kunnen omvangrijke locaties zijn met enkele duizenden bewoners", aldus Van der Burg.

"Op het moment dat mensen hier blijven voor een periode van enkele weken, dan kun je dat redden, maar we bereiden ons erop voor dat mensen een jaar blijven", zei de staatssecretaris in een toelichting. "We moeten dus ruimte creëren. Dat zal niet een woning zijn, maar het gaat bijvoorbeeld om de verbouwing van kantoorpanden."

Om de opvang in goede banen te leiden, wordt een zogeheten Nationaal Programma opgetuigd waarin het Rijk samen met betrokken sectoren optrekt. Doel is om grootschalige en langdurige voorzieningen te kunnen realiseren wanneer dat nodig is. Hierbij wordt gekeken naar het welzijn, onderwijs, zorg en huisvesting van de vluchtelingen.

Het is volgens Van der Burg niet duidelijk hoeveel vluchtelingen in Nederland terechtkomen, maar hij verwacht zeker meer dan 50.000. Binnen het Oekraïnecrisisberaad van het kabinet wordt op geen enkele wijze gesproken over een limiet aan het aantal vluchtelingen.

Vooralsnog zijn er volgens de staatssecretaris 23.000 opvangplekken ingericht, waarvan er 8.000 gebruikt worden.

Oekraïners hebben vanaf 1 april geen werkvergunning meer nodig

De staatssecretaris maakte verder bekend vanaf 1 april Oekraïners in Nederland te willen vrijstellen van de noodzaak om een werkvergunning te hebben. Op die manier kunnen werkgevers Oekraïense vluchtelingen makkelijker aannemen wanneer zij aan het werk willen.

Wel is er een meldplicht, melden de betrokken ministers van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. Die commissie is door het kabinet ingesteld om de situatie rond de Oekraïense vluchtelingen aan te pakken.

Voor een zogenoemde tewerkstellingsvergunning is een arbeidsmarkttoets nodig, waardoor bedrijven eerst op zoek zouden moeten naar geschikte kandidaten in landen in de Europese Economische Ruimte. Dat maakt het bijna onmogelijk om werknemers van buiten die landen aan te nemen.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) kondigde eerder al aan dat ze een uitzondering op die vergunning wil.

Het kabinet denkt nog steeds na over een leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen, zei minister Carola Schouten (Armoedebestrijding) in een debat in de Tweede Kamer. Ze verwacht daar snel meer duidelijkheid over te kunnen geven.