FVD-leider Thierry Baudet wil niet meewerken aan een onderzoek van het onafhankelijk College van onderzoek integriteit, dat controleert of Kamerleden zich aan de Gedragscode houden. Eerder dienden twee burgers een klacht in, omdat Baudet de neveninkomsten uit de verkoop van zijn boek niet had opgegeven.

De klacht is in behandeling genomen, maar de FVD-leider weigert medewerking. Dat zegt een van de klagers tegen NU.nl op basis van informatie van het College.

Baudet verdiende vorig jaar 85.000 euro met de verkoop van boeken zonder dat hij dat had gemeld, bleek uit eerdere berichtgeving van NU.nl. Kamerleden zijn verplicht nevenactiviteiten en inkomsten daaruit op te geven in een openbaar register, om zo belangenverstrengeling te voorkomen en transparantie te garanderen.

In november vorig jaar dienden twee burgers een klacht in bij het College van onderzoek integriteit, dat moet toezien op de naleving van de Gedragscode.

"De partij is voor Baudet een verdienmodel", zei een van de klagers tegen NU.nl. "Hij verwijt anderen dat ze niet transparant zijn, terwijl hij zelf alle regels negeert. Dat is toch raar? Het gaat mij niet om Forum voor Democratie, ik zou ook in actie komen als er bij andere partijen zulke rare dingen gebeuren."

De tweede klager stelde in een brief aan het College, waarover NU.nl beschikt, dat het "niet melden van nevenfuncties en het niet opgeven van neveninkomsten strijdig is met de Gedragscode voor Kamerleden".

'Enkele Kamerleden verleenden geen medewerking'

Uit het dinsdag verschenen jaarverslag van het College blijkt dat de zaak tegen Baudet in behandeling is genomen. "In december ben ik gehoord door het College", bevestigt een van de klagers, die ook het zaaknummer herkent dat door het College wordt gemeld. Het College zelf heeft de zaak geanonimiseerd en doet geen nadere mededelingen.

Uit het jaarverslag blijkt dat de zaak "nog niet is afgehandeld". Dat verbaast de klager, die anoniem wil blijven. "Het College heeft geconstateerd dat Baudet nevenfuncties heeft, die hij niet heeft gemeld. Hij is daarop gewezen, maar heeft daarop niet gereageerd", aldus de klager.

Opvallend genoeg meldt het College in zijn jaarverslag dat "enkele Kamerleden" niet de medewerking verleenden die "van hen mocht worden verwacht". Op grond van de regeling die bij de instelling van het College door de Kamer is aangenomen, staat expliciet dat Kamerleden medewerking dienen te verlenen aan een onderzoek.

Veel mogelijkheden om Kamerleden te dwingen mee te werken aan het onderzoek heeft het College niet. Het kan bij de rapportage over de klacht de aanbeveling doen aan de Kamer om bijvoorbeeld een berisping of een schorsing op te leggen. Maar aangezien de zaak tegen Baudet nog wordt onderzocht, is daarvan nog geen sprake. Wel meldt het College dat het "bij structurele of toenemende weigering" in gesprek zal gaan met het Presidium van de Tweede Kamer.

"Dit is voor mij niet bevredigend. Waarom ondernemen ze geen actie,' vraagt de anonieme klager zich af. "Waarom is dit College niet wat doortastender? Op deze manier is het niet meer dan een tandeloze tijger."

Forum voor Democratie reageerde niet op vragen van NU.nl.

Ook twee klachten tegen fractiegenoten onderzocht

In totaal zijn bij het College 108 klachten ingediend. Het merendeel ging over politieke uitspraken van Kamerleden, waar het College geen bevoegdheid voor heeft. Maar twee zaken werden onderzocht, naast de klacht tegen Baudet ook die tegen twee van zijn fractiegenoten.

In mei vorig jaar omhelsde Kamerlid Gideon van Meijeren zijn collega Simone Kerseboom na haar maidenspeech. Dat was in strijd met de toen geldende coronaregels. Het College oordeelt nu dat de gedragingen "niet van zodanige aard waren dat zij het gezag en de waardigheid van de Kamer in ernstige mate hebben aangetast".

Update donderdag: Baudet heeft inmiddels tegenover persbureau ANP bevestigd dat het College van onderzoek integriteit een onderzoek tegen hem is gestart wegens het niet registreren van nevenfuncties. De FVD-voorman werkt er niet aan mee, omdat het onderzoek volgens hem "een vergaande inbreuk maakt op de privacy en vrijheid van parlementariërs".