De Tweede Kamer wil dat het kabinet zo snel als mogelijk een vermogensbelasting op basis van het werkelijk behaalde rendement invoert. Het huidige stelsel voor de zogenoemde spaartaks is onlangs hard onderuitgehaald door de Hoge Raad.

Het kabinet is van plan om per 2025 een stelsel op te tuigen waarmee inkomsten uit sparen en beleggen worden belast met het daadwerkelijk behaalde rendement. Dus niet langer met een fictief percentage, zoals dat de afgelopen twintig jaar gebeurde.

De Kamer is erg sceptisch over dit streven. Het kabinet worstelt hier namelijk al jaren mee. Iedereen wil graag een eerlijke belasting op vermogen, maar de Belastingdienst kan zo'n beleid technisch gezien nog niet uitvoeren.

De fiscus kampt al jaren met IT-problemen. Zo wordt de voorgenomen btw-verlaging voor groente en fruit uitgesteld, omdat de systemen het niet kunnen verwerken. Hetzelfde geldt voor de afschaffing van de belastingvrijstelling voor bedragen tot ruim 100.000 euro voor een woning die ouders hun kinderen mogen schenken (in de volksmond ook wel jubelton genoemd).

Kosten lopen mogelijk op tot 5 miljard euro

Vooralsnog hebben 200.000 belastingbetalers bezwaar aangetekend, al staat het kabinet er niet onwelwillend tegenover om ook de groep die dat niet heeft gedaan te compenseren.

Ieder jaar wordt zo'n 4,5 miljard euro opgehaald met de vermogensbelasting uit box 3. De rechterlijke uitspraak zorgde er ook voor dat de overheid die belasting voorlopig niet meer zal innen.

De precieze kosten zijn nog niet bekend. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer rekende tijdens het debat over de kwestie vorige week uit dat het voor de komende kabinetsperiode om zo'n 5 miljard euro zou moeten gaan.

Staatssecretaris Marnix van Rij (Financiën) wilde er niet concreet op ingaan. "De heer Nijboer kan rekenen. Dat wil ik wel gezegd hebben", verklapte hij nog wel.

Kamer wil rekening niet bij werknemers neerleggen

Van de Kamer moet Van Rij voor 1 april met voorstellen komen. Dat is niet geheel toevallig vlak voor de publicatie van de voorjaarsnota, het moment waarop de rijksbegroting kan worden aangepast.

De grote vraag is wie gecompenseerd moet worden en hoeveel geld dat gaat kosten. En vooral: kan de Belastingdienst zo'n grote compensatie operatie uitvoeren?

De Kamer liet dinsdag alvast weten waar de rekening in ieder geval niet mag komen te liggen. Een ruime meerderheid schaarde zich achter de motie van SP, PvdA en GroenLinks met de oproep dat de belastingen op loon of boodschappen niet mogen stijgen. Alleen de VVD stemde hier tegen.

Van Rij had al laten weten dat de dekking waarschijnlijk zal worden gezocht op de plek waar het probleem is ontstaan: bij de vermogensbelasting.