Het kabinet, schoolbesturen en gemeenten komen met een gezamenlijk plan om de ventilatie in scholen op orde te brengen. Ieder klaslokaal krijgt een CO2-melder, er komt een hulplijn en een team van experts staat klaar om scholen te helpen.

Dat maken minister Dennis Wiersma (Onderwijs), de PO-Raad en VO-raad (de vertegenwoordigers van het primair en voortgezet onderwijs) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) donderdagmiddag in een gezamenlijke verklaring bekend.

"Zeker in deze coronatijd moeten we er alles aan doen om de scholen verantwoord open te houden", laat Wiersma weten.

De partijen zijn zich ervan bewust dat er meer nodig is om alle problemen met ventilatie op scholen op te lossen, maar voor de korte termijn kan het helpen.

Voor verouderde schoolgebouwen zijn deze maatregelen niet voldoende. Gesprekken daarover worden later gevoerd, laten de betrokken partijen weten.

"Schoolbesturen en gemeenten werken hard aan betere ventilatie. Maar we zien nog te veel scholen waar het nog niet goed is en dat moet gewoon snel beter", aldus Wiersma.

Thijs Roovers, bestuurslid van onderwijsvakbond AOb, is tevreden met de stappen die nu worden gezet, al had het volgens hem veel eerder moeten gebeuren. "Wij vragen al heel lang om betere ventilatie op scholen. Zelfs al voor de coronacrisis."

De laatste weken ging Roovers tijdens gesprekken met de politiek er naar eigen zeggen "met gestrekt been in", omdat de situatie steeds zorgwekkender werd. "Met Wiersma als nieuwe minister is er kennelijk meer prioriteit om iets aan die ventilatie te doen."

De komende periode houdt de AOb een vinger aan de pols, zodat het plan geen "lege huls" wordt.

Steeds meer klassen naar huis gestuurd

Een betere ventilatie moet helpen het aantal nieuwe coronabesmettingen op scholen omlaag te brengen. Sinds de scholen na de verlengde kerstvakantie weer open zijn, gebeurt het steeds vaker dat klassen naar huis worden gestuurd vanwege te veel coronabesmettingen.

Om die reden zijn de quarantaineregels voor het basis- en voortgezet onderwijs al versoepeld. Kinderen tot achttien jaar hoeven niet meer in quarantaine als zij in contact zijn geweest met een besmette persoon, mits zij geen coronaklachten hebben.

Een klas wordt niet langer naar huis gestuurd als meer dan drie kinderen met het coronavirus besmet zijn. In plaats daarvan doen GGD's onderzoek als er over een langere termijn meerdere besmettingen in een groep zijn. De GGD's adviseert per geval of de leerlingen in quarantaine moeten.

Honderden scholen niet coronaproof

"Met de afspraken die we nu maken, komt er snel zicht op beter ventileren in elk lokaal", zegt voorzitter Freddy Weima van de PO-Raad.

Ook VO-raad-voorzitter Henk Hagoort is blij met deze stap. "Maar er moet veel meer gebeuren om het binnenklimaat in de veelal verouderde schoolgebouwen te verbeteren, ze geschikt te maken voor hedendaags onderwijs en te verduurzamen."

Het kost naar verwachting zo'n 17 miljoen euro om alle ruim achtduizend scholen in het primair en voortgezet onderwijs van voldoende CO2-meters te voorzien. De kosten van scholen die al eerder meters hebben gekocht, worden met terugwerkende kracht vergoed, belooft het ministerie.

Het geld is afkomstig uit de bestaande pot van 360 miljoen euro die het kabinet eind 2020 beschikbaar stelde voor betere ventilatie op scholen. Dat was hard nodig, want uit onderzoek bleek destijds dat ongeveer achthonderd scholen (ruim 10 procent) niet coronaproof waren.

In januari was de ventilatie bij de helft niet op orde, bleek uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Met een goede doorstroming van lucht verklein je de kans dat het coronavirus zich via aerosolen (minuscule druppeltjes die lang in de lucht blijven zweven) verspreidt. CO2-meters worden als goede indicators gezien: die kunnen helpen bepalen of een gebouw voldoende geventileerd wordt.