Het kabinet neemt nog geen besluit over het invoeren van het 2G-beleid. Ondanks een kritisch rapport over de werking van een coronapas die alleen geldt na vaccinatie of als iemand is genezen van het coronavirus, wordt de maatregel nog steeds als optie gezien om sectoren open te krijgen en te houden.

"2G is geen ideologisch doel, maar je moet het ook niet weggooien", zei premier Mark Rutte donderdagavond over 2G-beleid.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) beloofde met een open blik naar de effectiviteit en proportionaliteit van 2G te blijven kijken.

Het vorige kabinet had al wetgeving voorbereid, maar vond een zeer kritische Kamer tegenover zich.

Daar kwam deze week de uitkomst van een door het kabinet gevraagd onderzoek door de TU Delft bij, waaruit bleek dat 2G of 3G nauwelijks werkt.

Bij 2G zou het reproductiegetal ongeveer 10 procent afnemen. Bij 3G, waarbij je naast genezen en gevaccineerd ook negatief getest mag zijn, is dat zo'n 5 procent. 2G is dus wel effectiever, maar het effect is nog steeds te klein om het aantal besmettingen te dempen en het reproductiegetal onder de één te krijgen.

In Kamer alleen VVD en D66 uitgesproken voorstander 2G

In de Kamer zijn alleen VVD en D66 uitgesproken voorstander van 2G, ook na het onderzoek. "Voor de lange termijn is het belangrijk dat we voldoende middelen, maatregelen en instrumenten ter beschikking hebben om te kunnen inzetten op het moment als dat nodig is", zei VVD-Kamerlid Judith Tielen.

Ook voor D66'er Wieke Paulusma wil graag voorbereid zijn. "Dat betekent dat we geen dingen uit de gereedschapskist of de EHBO-doos willen halen."

De rest van de Kamer was ronduit sceptisch. Zo vreest PVV-Kamerlid Fleur Agema dat de miljoenen Nederlanders die hun boosterprik nog niet hebben gehad, worden uitgesloten van de samenleving.

SP'er Maarten Hijink: "Toegangsbewijzen en 2G zorgen voor tweespalt, terwijl ze geen effectieve bijdrage leveren aan de bestrijding van het virus." Een meerderheid voor de plannen lijkt ver weg.

Kuipers wil advies van OMT over 1G: dit betekenen de afkortingen
111
Kuipers wil advies van OMT over 1G: dit betekenen de afkortingen