Premier Mark Rutte is niet van plan de eisen van de oppositie in te willigen. Meerdere partijen hadden gevraagd om de AOW mee te laten stijgen met de verhoging van het minimumloon en de bezuiniging in de jeugdzorg van 0,5 miljard euro van tafel te halen.

"We gaan niet toezeggen dat die koppeling terugkomt", zei Rutte over het plan uit het regeerakkoord om de AOW tijdelijk te ontkoppelen van het minimumloon. Dat betekent dat ouderen hun inkomen de komende jaren niet zien stijgen.

Onder andere de PvdA, GroenLinks en JA21 hadden hierom gevraagd en deden daarbij een beroep op de "uitgestoken hand" die Rutte alle partijen in de Kamer had beloofd.

Maar Rutte temperde de verwachtingen al na een half uur debatteren. "Als dat uw strekking van een uitgestoken hand is, dan ga ik u teleurstellen", zei hij.

Jesse Klaver (GroenLinks) reageerde verrast: "Het gaat erom dat we argumenten uitwisselen, zodat er aan het einde van de dag misschien iets verandert." Klaver ziet bij Rutte geen andere werkwijze vergeleken met eerdere kabinetten, terwijl hij in de aanloop naar de vorming van dit kabinet juist steeds beloofde het anders te doen.

Oppositiepartijen zouden de kans krijgen met eigen ideeën te komen. Het coalitieakkoord is niet "dichtgeregeld met gedetailleerde afspraken die met bloed zijn ondertekend", zei Rutte dinsdag nog in zijn regeringsverklaring.

"Als je niet wil dat ouderen door het ijs zakken, dan zeg je dat toe", zei JA21-leider Joost Eerdmans. Dat Rutte al direct zei de AOW niet met het minimumloon te laten meestijgen, noemde Eerdmans "een misser."

Hij herinnerde de premier eraan dat de coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. GroenLinks, PvdA en JA21 kunnen ieder afzonderlijk de kabinetsplannen aan een meerderheid helpen in de senaat. "JA21 gaat hiertegen stemmen", zei Eerdmans.

"Een gemiste kans", vond ook Lilianne Ploumen (PvdA). SP-leider Lilian Marijnissen had het over "de zoveelste gebroken belofte".

Kabinet kijkt wel naar andere manieren om koopkracht te verbeteren

Rutte zegde wel toe te zullen bekijken hoe de koopkracht hersteld kan worden, want zo'n beetje ieder huishouden gaat er door de hoge inflatie op achteruit, bleek dinsdag uit cijfers van het Nibud. Maar de premier wil daarvoor eerst precieze berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) in maart afwachten.

Rutte wijst ook op het coalitieakkoord waarin "een evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen" wordt nagestreefd.

De VVD opperde dinsdag om de ouderenkorting meer te verhogen dan al in het coalitieakkoord is afgesproken of via de IOAW, een uitkering voor ouderen die moeilijk kunnen rondkomen van hun eigen inkomen.

"Het kabinet kijkt er de komende weken verder naar. Geef ons de kans om die plannen uit te werken", vroeg Rutte de oppositie.