De vele miljarden euro's die het kabinet-Rutte IV de komende kabinetsperiode uitgeeft, zorgen ervoor dat de volgende generatie wordt opgezadeld met de rekening. Dat schrijft het Centraal Planbureau (CPB) in de dinsdag gepubliceerde doorrekening van de coalitieplannen.

"Als gevolg van het coalitieakkoord stijgen de financiële lasten voor toekomstige generaties fors", schrijft het CPB.

De overheidsfinanciën verslechteren, vooral op de langere termijn. Dat komt mede doordat het planbureau twijfelt aan de aanname van de coalitie dat sommige uitgaven eenmalig zijn. Sommige beleidswijzigingen zijn daarom structureel in de berekeningen meegenomen en drukken daardoor zwaarder op de overheidsbestedingen.

Het begrotingstekort verslechtert op de langere termijn tot 2,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De schuld ligt bij ongewijzigd beleid in 2060 bijna 54 procent hoger.

Kabinet krijgt miljardenuitgaven niet op

In 2025, aan het einde van de regeerperiode, gaat er vooral meer geld naar klimaat en milieu, onderwijs en sociale zekerheid. In totaal wordt er ruim 26 miljard euro meer uitgegeven.

Het kabinet geeft zelfs zoveel uit dat al dat geld niet eens opgemaakt kan worden, denkt het CPB. Met name bij defensie en de infrastructuur zijn de extra investeringen zo fors dat het geld op de plank blijft liggen. Het tekort aan personeel speelt hierbij ook een belangrijke rol.

Er zijn ook positieve effecten. De grotere uitgaven zorgen de komende jaren voor een grotere economische groei en werkgelegenheid.

Er komen vooral bij de overheid en in het onderwijs meer banen bij. Bij bedrijven blijft de werkgelegenheid onveranderd.

Niet alle plannen voldoende uitgewerkt voor berekening gevolgen

Het CPB heeft Prinsjesdag van vorig jaar als ijkpunt genomen. Het planbureau waarschuwt erbij dat dit een eerste inschatting van de effecten is. Sommige plannen zijn nog onvoldoende uitgewerkt om de precieze financiële gevolgen ervan te kunnen berekenen.

De doorrekening is slechts een eerste inschatting van effecten. Voor een aantal maatregelen is de vormgeving nog niet of onvoldoende uitgewerkt, daarom zijn er aannames gedaan om te kunnen doorrekenen.

Analyse: 'Gespannen gezichten op bordes door ijzige politieke sfeer'
189
Analyse: 'Gespannen gezichten op bordes door ijzige politieke sfeer'