Het nieuwe kabinet Rutte IV telt twintig ministers (Rutte meegeteld) en veertien staatssecretarissen. Maar wie zíjn al die mensen precies? Een overzicht: hier kun je alle staatssecretarissen van kennen.

Staatssecretaris Asiel en Migratie: Eric van der Burg

VVD: geboren op 9 oktober 1965 in Amsterdam.

Loopbaan: Van der Burg werd jong lid van de VVD en was van 1992 tot 1997 stadsdeelwethouder in Amsterdam-Zuidoost. Hij zat tussen 2001 en 2020 in de gemeenteraad van de hoofdstad, waaronder jarenlang als fractievoorzitter van de VVD. Van 2010 tot 2018 was hij daar wethouder. Sinds 2019 zit hij in de Eerste Kamer namens de liberale partij.

Van der Burg zal veel samenwerken met zijn departementscollega's Dilan Yesilgöz (minister van Justitie en Veiligheid) en Franc Weerwind (minister voor Rechtsbescherming).

Eric van de Burg (Asiel en Migratie).

Eric van de Burg (Asiel en Migratie).
Eric van de Burg (Asiel en Migratie).
Foto: ANP

Staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering: Alexandra van Huffelen

D66, geboren op 21 juli 1968 in Leiden

Loopbaan: Van Huffelen studeerde bestuurskunde en werkte vanaf 1992 als ambtenaar bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Tussen 2000 en 2010 werkte ze voor Essent en daarna als wethouder in Rotterdam. In 2014 werd ze algemeen directeur voor het Gemeentelijke Vervoerbedrijf Amsterdam. Ze werd begin 2020 benoemd tot staatssecretaris Financiën en moest zich buigen over de afhandeling van het toeslagenschandaal. Dat verliep niet bepaald soepel.

Van Huffelen valt onder hetzelfde departement als collega's Hanke Bruins Slot (minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Hugo de Jonge (minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering).

Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering).
Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering).
Foto: ANP

Staatssecretaris Cultuur en Media: Gunay Uslu

D66, geboren in 1972.

Loopbaan: Uslu is momenteel werkzaam als cultuurhistoricus en gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is voorzitter van de Raad van Toezicht van Eye Filmmuseum Amsterdam en lid van de adviesraad van het Mauritshuis en de Vereniging Rembrandt. Ze is de zus van Atilay Uslu, de oprichter van vakantieorganisatie Corendon. Bij het bedrijf van haar broer is Uslu sinds de oprichting in 2000 betrokken, onder meer als Director Development.

Uslu valt onder hetzelfde departement als haar collega's Robbert Dijkgraaf (minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Dennis Wiersma (minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs).

Staatssecretaris Fiscaliteit: Marnix van Rij

CDA, geboren 25 oktober 1960 in Rotterdam.

Loopbaan: Van Rij studeerde Nederlands recht en belastingrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden. In 1999 werd Van Rij vlak na een verkiezingsnederlaag interim-voorzitter van het CDA om de partij vernieuwing in te blazen. Hij trad in 2011 na een conflict over de koers van het CDA af en ging in de jaren daarop onder meer aan de slag als Eerste Kamerlid en regeringscommissaris van Sint-Eustatius. In 2021 werd hij benoemd tot interim-voorzitter van het CDA en leidde het bestuur tijdens roerige maanden van interne conflicten na het verkiezingsverlies van het CDA.

Van Rij zal veel samenwerken met zijn collega Sigrid Kaag (minister van Financiën) en Aukje de Vries (de staatssecretaris Toeslagen en Douane, zie hieronder).

Marnix van Rij (Fiscaliteit)

Marnix van Rij (Fiscaliteit)
Marnix van Rij (Fiscaliteit)
Foto: ANP

Staatssecretaris Toeslagen en Douane: Aukje de Vries

VVD, geboren op 21 oktober 1964 in Leeuwarden.

Loopbaan: De Vries studeerde sociale geografie in Groningen en werkte van 1989 tot 2001 voor de gemeente Leeuwarden. Ze was lid van de gemeenteraad van Leeuwarden (2002-2011) en van de Provinciale Staten van Friesland (2011-2012). Ze is sinds 2012 lid van de Tweede Kamer en is zorg- en coronawoordvoerder van haar fractie. Daarvoor was ze onder meer financieel specialist van de VVD.

De Vries zal veel samenwerken met haar collega Sigrid Kaag (minister van Financiën) en Marnix van Rij (staatssecretaris Fiscaliteit, zie hierboven).

Aukje de Vries (Toeslagen en Douane)

Aukje de Vries (Toeslagen en Douane)
Aukje de Vries (Toeslagen en Douane)
Foto: ANP

Staatssecretaris Defensie: Christophe van der Maat

VVD: geboren op 29 oktober 1980 in Boxmeer

Loopbaan: Van der Maat studeerde internationaal recht en bestuurskunde in Tilburg en werkte van 2007 tot 2015 bij de gemeenten Dordrecht en Roosendaal. De politicus werd in 2012 uitgeroepen tot Jonge Ambtenaar van het jaar. Hij is sinds 2015 gedeputeerde in Noord-Brabant, waar hij de afgelopen periode in korte tijd twee coalitiebreuken meemaakte.

Van der Maat zal veel samenwerken met zijn collega Kajsa Ollongren, de minister van Defensie.

Christophe van der Maat (Defensie)

Christophe van der Maat (Defensie)
Christophe van der Maat (Defensie)
Foto: ANP

Staatssecretaris Infrastructuur en Waterstaat: Vivianne Heijnen

CDA, geboren op 8 oktober 1983 in Spaubeek.

Loopbaan: Heijnen was van 2013 tot juni 2018 fractievoorzitter van het CDA in de gemeenteraad van Maastricht en werd daarna in dezelfde stad wethouder van economie en arbeidsmarkt, (Eu)regionalisering, wonen, welstand en sociale innovatie. Ze stond op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017, maar kwam niet de Kamer in.

Heijnen zal veel samenwerken met haar collega Mark Harbers, de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat)

Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat)
Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat)
Foto: ANP

Staatssecretaris Mijnbouw: Hans Vijlbrief

D66, geboren op 17 augustus 1963 in Voorschoten.

Loopbaan: Vijlbrief studeerde economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. en bekleedde ambtelijke topfuncties bij onder meer de ministeries van Economische Zaken en Financiën, het Centraal Planbureau, de Eurogroep en het tijdelijke steunfonds voor noodlijdende eurolanden EFSF. In januari 2020 maakte hij de oversteek naar de politiek, als staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst.

Vijlbrief valt onder het departement Economische Zaken en Klimaat, net als zijn collega's Micky Adriaansens (minister van Economische Zake en Klimaat) en Rob Jetten (minister voor Klimaat en Energie).

Hans Vijlbrief (Mijnbouw, oftewel: de aardbevingen in Groningen)

Hans Vijlbrief (Mijnbouw, oftewel: de aardbevingen in Groningen)
Hans Vijlbrief (Mijnbouw, oftewel: de aardbevingen in Groningen)
Foto: ANP

Staatssecretaris Jeugd en Preventie: Maarten van Ooijen

ChristenUnie, geboren op 1 mei 1990 in Den Bosch.

Loopbaan: Van Ooijen studeerde sociologie en bestuur en organisatie in Utrecht en werd daar fractiemedewerker (2011-2014) van de ChristenUnie. Van Ooijen was tussen 2012 en 2014 voorzitter van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie. Tussen 2014 en 2018 was hij gemeenteraadslid in Utrecht. In 2018 werd hij daar wethouder.

Van Ooijen zal veel samenwerken met zijn collega's Ernst Kuipers (minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Conny Helder (minister voor Langdurige Zorg en Sport).

Maaten van Ooijen (Jeugd en Preventie)

Maaten van Ooijen (Jeugd en Preventie)
Maaten van Ooijen (Jeugd en Preventie)
Foto: Robert Oosterbroek