De kabinetsformatie is inmiddels ver genoeg gevorderd dat de onderhandelaars van VVD, D66, CDA en ChristenUnie het aandurfden om een doel te stellen: er komt "voor het begin van het komende reces", dat op 17 december begint, een coalitieakkoord.

De week voor het kerstreces is echter een erg drukke week voor enkele hoofdrolspelers, in het bijzonder voor VVD-leider en beoogd premier Mark Rutte.

Op dinsdag 14 december staat er een coronapersconferentie gepland. Dan worden de maatregelen die op 26 november werden afgekondigd opnieuw gewogen. Een dag later zal de Tweede Kamer hier naar alle waarschijnlijkheid over willen debatteren met het demissionaire kabinet.

Donderdag staat een Europese top in Brussel op de agenda. De EU-leiders hebben het dan over onder meer de corona-aanpak en de hoge energieprijzen.

Zo blijft alleen maandag 13 december leeg in Ruttes agenda. In principe zou die dag het coalitieakkoord gepresenteerd kunnen worden, maar de acht onderhandelaars, de vier partijleiders en hun secondanten, willen er ook over debatteren in de Kamer.

Rutte zou zich in Brussel kunnen laten vervangen. Dat gebeurde ook in 2014, toen zijn Luxemburgse collega Xavier Bettel namens hem het woord voerde in de Europese Raad, omdat Rutte in Den Haag bleef vanwege een weggestemde zorgwet die tot een kabinetscrisis leidde.

Het is een ongebruikelijke stap en ligt in dit geval ook niet voor de hand, zegt een Europese diplomaat.

Een andere mogelijkheid is dat het akkoord van de vier partijen volgende week alleen wordt gepresenteerd en dat de Kamer in de week van 20 december terugkomt van reces om erover te debatteren. Dat zou dan nog wel voor de Kerst zijn.

Duur formatie in dagen