In de Tweede Kamer groeit de onvrede over het uitblijven van een duidelijke langetermijnstrategie van het demissionaire kabinet voor het coronabeleid. Ook de wisselende signalen over waar nou precies op wordt gestuurd - ziekenhuiscijfers of het aantal besmettingen - wekt irritatie.

"Waar sturen we nou op? Zijn de maatregelen effectief en proportioneel? Het is gewoon niet duidelijk", zegt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld.

"Is dit pakket aan maatregelen nu genoeg, of worden we alsnog een ellenlange lockdown in gerommeld? Iedere keer is het te laat en te weinig wat het kabinet doet en raken we steeds verder in de shit", zegt SP'er Maarten Hijink.

Pieter Omtzigt, sinds zijn vertrek uit het CDA onafhankelijk Kamerlid, wil op korte termijn een hoorzitting over de middellange en langere termijn van het coronabeleid. Namens een groot deel van de oppositie stelt hij voor om experts en de opstellers van rapporten die onderzoek deden naar de aanpak van de coronacrisis uit te nodigen voor een hoorzitting in de Tweede Kamer.

"In het rapport van de WRR en KNAW staat dat corona in vier van de vijf scenario's die zij schetsen niet verdwijnt. Inzetten op groepsimmuniteit is dus helemaal geen optie. Dat zei Hugo de Jonge (demissionair minister van Volksgezondheid, red.) laatst ook tegen mij in een debat, en toch gaan ze daarmee door. Dat vind ik een vrij heftige conclusie", zegt Omtzigt.

Woensdagmiddag debatteert de Kamer met het kabinet over de laatste maatregelen.

'Het kabinet denkt al anderhalf jaar dat we er bijna zijn'

Omtzigt hekelt net als veel andere parlementariërs het gebrek aan een strategie voor de langere termijn. Het Kamerlid somt op dat Nederland achterloopt met de boosterprikken vergeleken met andere landen, dat de testcapaciteit niet op orde is, dat er geen bron- en contactonderzoek is en dat er niet is vooruitgepland met het opschalen van de ic-capaciteit.

"Het kabinet denkt al anderhalf jaar dat we er bijna zijn, maar dat is niet zo", aldus Omtzigt.

Het is voor de Kamerleden echter ook onduidelijk wat het kabinet precies wil bereiken met het huidige pakket aan maatregelen. Het reproductiegetal (R) moet "ruim onder de 1" komen, was de boodschap van De Jonge en demissionair premier Mark Rutte vorige week vrijdag op de persconferentie. Maar waar de R precies op moet uitkomen, werd niet duidelijk.

In het laatste OMT-advies staat dat het aantal contacten die tot een besmetting leiden met 20 tot 25 procent moet dalen om tot de gewenste ombuiging van het aantal besmettingen te komen. Met het huidige pakket aan maatregelen moet dat lukken, denken de experts.

'Het kabinet reageert steeds op de laatste crisis'

"De drie weken die de maatregelen nu moeten duren zijn dan natuurlijk niet genoeg", zegt Hijink. "Je licht de mensen niet eerlijk voor. Als je het aantal besmettingen echt naar beneden wil brengen, dan moet je veel meer doen dan sturen op net onder de 1."

"We wilden al veel eerder een debat over de langetermijnstrategie, maar we worden steeds weer ingehaald door de actualiteit", zegt Westerveld. "Nu met de nieuwe omikronvariant is ook weer veel onzeker. Het kabinet reageert steeds op de laatste crisis, daardoor zit er geen lijn in. We moeten een apart debat voeren over hoe we in de toekomst deze crisis willen bestrijden."

Zorgen over nieuwe virusvariant: zo ontstaat een mutatie
104
Zorgen over nieuwe virusvariant: zo ontstaat een mutatie