De zogenoemde 'lobbypas' van oud-Kamerleden wordt per 1 maart volgend jaar afgeschaft, schrijft Kamervoorzitter Vera Bergkamp woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Door het besluit wordt de toegang van voormalige Kamerleden tot het Kamergebouw ingeperkt.

Een motie hiertoe van onder meer PvdA en de SP werd begin november aangenomen. Nu mogen Kamerleden na hun vertrek hun Kamerpas houden, waardoor ze directe toegang hebben tot onder meer de werkkamers van politici.

Het afschaffen van de 'lobbypas' beperkt de toegang van oud-Kamerleden tot de meer openbare ruimtes, zoals de publieke tribunes van vergaderzalen en de centrale hal van het gebouw. Ook lobbyisten die niet eerder in de Kamer zaten, hebben alleen toegang tot deze gebieden. Oud-Kamerleden gaan na hun periode in de Kamer vaak als belangenbehartiger aan de slag.

Bergkamp wil hiermee onder meer grotere en kleinere belangenorganisaties gelijke kansen bieden. Kamerleden die na 1 maart vertrekken kunnen hun Kamerpas nog een half jaar behouden om hun werkzaamheden af te ronden.

De discussie over lobbyisten is de afgelopen periode weer opgelaaid, mede door de overstap van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) naar lobbyorganisatie Energie Nederland. Ze zei zich niet te gaan bemoeien met onderwerpen waarmee ze zich als minister bezighield, maar de overstap kwam haar toch op veel kritiek te staan. Haar nieuwe baan zou te veel raakvlakken hebben met haar vorige, vinden verschillende partijen in de Kamer.