Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet verdiende vorig jaar 85.000 euro met de verkoop van zijn boeken, maar gaf die inkomsten niet op bij de Tweede Kamer. NU.nl sprak met twee mensen die uit protest een klacht hebben ingediend bij het College van onderzoek integriteit.

Kamerleden zijn verplicht nevenactiviteiten en inkomsten daaruit op te geven in een openbaar register, om zo belangenverstrengeling te voorkomen en transparantie te garanderen. En van nevenactiviteiten is volgens hoogleraar Staatsrecht Paul Bovend'Eert van de Radboud Universiteit in het geval van Baudet wel degelijk sprake. De leider van Forum van Democratie kan voor ten hoogste een maand worden geschorst.

De klachten werden ingediend bij het College onderzoek integriteit, dat per 1 april in functie is. Een woordvoerder van de Tweede Kamer wil niet zeggen of er meer klachten tegen Baudet zijn ingediend en kan niet vertellen of de klachten in behandeling worden genomen.

"De partij is voor Baudet een verdienmodel", zegt een van de klagers tegen NU.nl. "Hij verwijt anderen dat ze niet transparant zijn, terwijl hij zelf alle regels negeert. Dat is toch raar? Het gaat mij niet om Forum, ik zou ook in actie komen als er bij andere partijen zulke rare dingen gebeuren."

De tweede klager stelt in een brief aan de commissie waarover NU.nl beschikt dat "niet melden van nevenfuncties en het niet opgeven van neveninkomsten strijdig is met de gedragscode voor Kamerleden".

De beide klagers willen niet met hun naam bekend worden uit angst voor bedreigingen van Forum-aanhangers.

Baudet had zijn inkomsten en zijn bv gewoon moeten melden, vindt Rob van Eijbergen, hoogleraar Integriteit van Organisaties aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van Eijbergen is benieuwd of de commissie de klachten in behandeling gaat nemen. "Dit is de eerste keer dat we zien dat er klachten worden ingediend, het is interessant om te zien wat de commissie nu gaat doen."

Baudet verdiende 85.000 euro met de verkoop van boeken

Al in februari van dit jaar meldde NU.nl op basis van interne stukken dat de voorman van Forum voor Democratie 75.000 euro kreeg overgemaakt op de rekening van een bv waarvan hij de enige aandeelhouder is.

Uit het financiële jaarverslag van de partij, dat vorige week door het ministerie van Binnenlandse Zaken openbaar is gemaakt, blijkt dat Baudet over het hele jaar 2020 in totaal 85.000 euro met de verkoop van de boeken verdiende.

De marges voor Baudet zijn hoog omdat hij een eigen uitgeverij is gestart en zijn boeken via eigen kanalen verkoopt. Het boek Politiek van het gezond verstand kost bijvoorbeeld 12 euro om te maken en distribueren. Gesigneerde exemplaren kosten 40 euro; een winst van bijna 28 euro per boek, waarvan de helft naar Baudet gaat. Bij een boekencontract bij een reguliere uitgeverij krijgt een auteur tussen de 10 en 15 procent over de verkoopprijs minus de btw.

Baudet verzuimt inkomsten op te geven in Kamer-register

Op grond van het Reglement van Orde is Baudet verplicht zowel zijn inkomsten uit nevenactiviteiten als relevante belangen bekend te maken in een openbaar register. Maar sinds hij in de Tweede Kamer zit heeft hij dat nog nooit gedaan, ook niet in het recentste register voor nevenfuncties van 14 oktober.

Andere Kamerleden doen dit wel. Zo meldt PvdA'er Khadija Arib dat zij voor haar boek Couscous op zondag in 2020 970 euro heeft ontvangen, meldt ChristenUnie voorman Gert-Jan Segers dat hij voor een column in het Nederlands Dagblad 90 euro per zes weken ontvangt en blijkt dat Pieter Omtzigt de opbrengsten van zijn boek Een nieuw sociaal contract aan een goed doel schenkt.

Op het niet-melden van nevenactiviteiten staan sinds de instelling van de commissie milde sancties. In het uiterste geval kan de commissie Kamerleden een maand schorsen.

Baudet noemde meldingsplicht 'onzin'

In november vorig jaar constateerde het televisieprogramma Zembla dat Baudet had verzuimd om te melden dat hij bestuurder van een eigen bv was en dat hij ook de inkomsten niet had opgegeven. Baudet noemde de meldingsplicht in het programma "onzin".

Al in februari bleek dat bij Forum een ingewikkelde constructie is opgetuigd. Het bestuur van de partij, waarvan Baudet de voorzitter is, is tevens bestuurder van de bv Forum voor Democratie, waaronder ook de boekenuitgeverij valt. De bestuurder Baudet beslist dus over de royalty's die hem via zijn eigen bv als privépersoon wordt uitgekeerd.

Voor de partij is dit geen probleem. De dagelijkse leiding bij FVD bv is in handen van een deskundige uitgever en daarnaast wordt de boekhouding gecontroleerd door een externe accountant, zo meldde de partijwoordvoerder in februari aan NU.nl.

Een woordvoerder van het College van onderzoek integriteit bevestigt noch ontkent dat over Baudet klachten zijn ingediend. De voorzitter van het College van onderzoek integriteit is niet bereikbaar voor commentaar.

De woordvoerder van Forum voor Democratie reageert niet op vragen van NU.nl.