De SP heeft dinsdag ruim dertig leden geroyeerd omdat ze ook lid zouden zijn van een andere politieke partij. Het gaat om leden die ook actief waren bij de voormalige jongerenorganisatie ROOD of het Marxistisch Forum. Leden zien dit als verenigingen binnen de partij, maar de SP zelf beschouwt de organisaties als aparte politieke partijen.

Onder de geroyeerden zijn ook kandidaat-voorzitter Tijs Hardam en kandidaat-secretaris Michel Eggermont. Zij laten weten in beroep te gaan tegen het besluit. Hardam wil ook "politieke vervolgstappen" zetten. Zij zeggen dat het bestuur hiermee kritische geluiden uit de partij wil werken.

Huidig bestuursvoorzitter Jannie Visscher zegt dat er nog andere tegenkandidaten zijn en het royement het gevolg is van een onlangs genomen besluit door de partijraad. Daar werd besloten dat de partij ROOD en het Marxistisch Forum als politieke partijen moet beschouwen.

Dubbel lidmaatschap is volgens de partijstatuten van de SP niet toegestaan en leden moeten van het bestuur kiezen waar ze zich bij aansluiten. Hardam en Eggermont bestrijden dat het Marxistisch Forum een partij is, omdat er geen leden zijn en het geen rechtspersoon is. Volgens Hardam is het "een maillijst en discussieplatform".

Oud-SP-Kamerlid Cem Laçin onderschrijft dat. "Iedereen weet dat ROOD en Marxistisch Forum geen politieke partijen zijn", schrijft hij op Twitter. Hij is niet te spreken over de gang van zaken en vindt de royementen "onbegrijpelijk".

Volgens Laçin moet de strijd van de partij zich richten tegen het neoliberalisme en niet tegen "kameraden". Laçin vindt dat diversiteit van ideeën en discussie in de partij horen en hoopt dat de royementen "vandaag nog worden teruggedraaid".

'ROOD en Marxistisch Forum passen niet bij SP'

Visscher laat weten dat de opvattingen van ROOD en het Marxistisch Forum niet bij de SP passen. "Zij willen van de SP een communistische partij maken en schrijven bijvoorbeeld op hun website over 'volksmilities' en over 'een revolutie vreedzaam als het kan maar met geweld als het moet'. Dat willen de leden van SP helemaal niet."

Voormalig ROOD-voorzitter Olaf Kemerink vreest dat mogelijk nog tientallen of zelfs honderden leden worden geroyeerd. Volgens hem zijn ongeveer elfhonderd mensen lid van de voormalige jongerenorganisatie en velen van hen zijn al actief bij de SP of willen dat worden. Visscher zegt niet te weten hoeveel mensen lid zijn van ROOD, maar dat al wel "flink wat jonge SP-leden hun lidmaatschap van ROOD inmiddels hebben opgezegd".

De SP brak in juni na maanden geruzie definitief met de jongerentak. De partij en de jongerenbeweging lagen al langer op ramkoers, onder meer omdat twee geroyeerde SP'ers in het bestuur waren benoemd. Zij waren uit de partij gezet wegens lidmaatschap van het Communistisch Platform.