Vrijwel alle Nederlandse veeboeren hebben hun vertrouwen in de overheid verloren, blijkt donderdag uit onderzoek van I&O Research in opdracht van de Volkskrant. Slechts 2 procent zegt nog vrij veel vertrouwen te hebben in de bewindslieden. Ook lijkt het CDA - een partij met van oudsher een grote boerenachterban - vrijwel alle steun van de veehouders te hebben verloren.

Ruim twee derde van de boeren zouden bij nieuwe verkiezingen hun stem uitbrengen op de BoerBurgerBeweging (BBB), terwijl ook de SGP (8 procent) op meer stemmen zou kunnen rekenen dan het CDA (4 procent).

Het onderzoeksbureau vroeg in september zestienduizend veehouders naar hun mening over de overheid en het gevoerde beleid rondom de landbouw. Bijna duizend van hen reageerden. Het doel van het onderzoek was het achterhalen van de zorgen en wensen van de boeren, en welk beleid het kabinet volgens hen zou moeten voeren.

Bij de cijfers uit het onderzoek hoort wel een kanttekening: boeren die sterk ontevreden zijn over de overheid waren mogelijk meer geneigd mee te doen. Desondanks vormen de uitkomsten wel een indicatie van de grote onvrede over de beroepsgroep.

Ministerie van Landbouw kan op veel kritiek rekenen

De ondervraagde boeren zijn kritisch op het demissionaire kabinet. Zo heeft slechts 5 procent van de agrariërs nog vertrouwen in het ministerie van Landbouw en kan de verantwoordelijke minister Carola Schouten op steun van slechts 9 procent van alle boeren rekenen, schrijft de Volkskrant.

"Veeboeren voelen zich niet gehoord en onbegrepen door de overheid", aldus onderzoeker Peter Kanne. "Ze doen wat ze gevraagd wordt, maar het is nooit genoeg. Tenminste, zo beleven ze het zelf."

Ook is er kritiek op 'onkunde' in de politiek. Zo reageert een rundveehouder dat GroenLinks-leider Jesse Klaver de plank volledig missloeg met uitspraken over stikstof. "Als je hem hoort zeggen dat stikstof vergif is voor een plant, dan denk ik: wat doe je daar."

Actiegroepen worden nog altijd gesteund door boeren

De boeren zouden zich met de rug tegen de muur gedrukt voelen. Opgelegde maatregelen vanuit het kabinet zouden in de praktijk niet goed uitgevoerd kunnen worden, citeert de Volkskrant.

Verder blijven de meeste veehouders achter boerenactiegroepen zoals Agractie en het Farmers Defence Force staan, omdat er dankzij de groepen "tenminste discussie op gang wordt gebracht". Ruim acht op de tien boeren staan daarom ook nog achter eventuele boerenprotesten.