Er lijkt eindelijk schot in de formatieonderhandelingen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie te zitten. Alle belangrijke onderwerpen zijn aan bod gekomen en worden vanaf nu verder uitgewerkt, lieten informateurs Wouter Koolmees (D66) en Johan Remkes (VVD) maandag op een persconferentie weten.

"De kop is eraf. We gaan nu een volgende fase in", zei Koolmees. Er is volgens hem gesproken over stikstof, veiligheid, klimaat, bestaanszekerheid, wonen en bestuursstijl.

Op dit moment wordt er besproken welke politieke keuzes uiteindelijk in een coalitieakkoord moeten komen. Maar de partijen zijn er nog niet, benadrukte Koolmees. "Er is nog heel veel werk te verrichten."

Om efficiënter te werken, wordt er de komende weken op andere locaties verder gesproken met de partijleiders en hun secondanten. Van 27 tot en met 29 oktober is dat opnieuw in landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum en een week later op 4 en 5 november wordt er overlegd in het provinciehuis in Groningen.

Informateurs: 'Alle belangrijke onderwerpen zijn aan bod gekomen'
138
Informateurs: 'Alle belangrijke onderwerpen zijn aan bod gekomen'

Gedupeerden toeslagenaffaire en gaswinning geraadpleegd

Er wordt daarbij gebruikgemaakt van het werk van eerdere informateurs Herman Tjeenk Willink en Mariëtte Hamer en van externe experts zoals de voorzitter van het Centraal Planbureau (CPB), de president van De Nederlandsche Bank (DNB) en het UWV.

Ook gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire worden uitgenodigd voor een gesprek in het kader van de nieuwe bestuursstijl en de democratische rechtsorde. "We willen daar lessen uit trekken en horen hoe het anders en beter kan", zei Koolmees daarover.

Daarnaast wordt gesproken met een aantal mensen die schade aan hun woning hebben als gevolg van de gaswinning in Groningen en enkele experts op dat terrein. "Het is belangrijk om ervaringen te horen. Levensechte ervaringen van hoe de relatie tussen overheid en burgers kan worden verbeterd is onderdeel van de nieuwe bestuursstijl", aldus Koolmees.

Deze formatie is een 'experiment'

Koolmees en Remkes begonnen twee weken geleden aan hun opdracht om een meerderheidscoalitie te vormen met de oude coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Het heeft sinds de Tweede Kamerverkiezingen in maart acht maanden geduurd voordat de partijen zo ver waren om tot inhoudelijke onderhandelingen in deze formatie te komen.

De twee informateurs nodigden aanvankelijk de vier partijleiders met hun secondanten uit. De laatste dagen schoven alleen de secondanten aan. Over de inhoud van de gesprekken worden geen mededelingen gedaan. Er wordt wel benadrukt dat deze formatie anders is. Koolmees had het over "een experiment".

Zo moet er een dun regeerakkoord komen zodat er meer ruimte is om zaken ook in het politieke debat te regelen, is de gedachte. Vervolgens moeten de coalitiepartijen opschrijven wat zij willen bereiken en is het aan het kabinet hoe dat moet worden bereikt.

Het is geen geheim dat medisch-ethische kwesties een lastig onderwerp vormen voor D66 enerzijds en ChristenUnie anderzijds.