Het demissionaire kabinet neemt maatregelen om de hogere energierekening deels te compenseren, meldt staatssecretaris Dilan Yesilgöz (Economische Zaken en Klimaat). Het gaat om gemiddeld zo'n 400 euro per huishouden.

Door de stijgende gasprijzen dreigt de energierekening voor huishoudens en bedrijven flink op te lopen. Een gemiddeld huishouden zonder vast energiecontract moet volgend jaar mogelijk 900 euro meer betalen. Yesilgöz noemt de geboden compensatie een "forse tegemoetkoming".

Het kabinet gaat onder meer de belasting op energie verlagen. Zo krijgt elk huishouden een extra belastingvermindering van 230 euro. Dit bedrag is voor iedereen hetzelfde. Ook worden de belastingtarieven voor elektriciteit verlaagd. Hoeveel dit oplevert, hangt af van het verbruik.

Er is dus niet gekozen voor het verlagen van het belastingtarief voor gas. "In ons land zijn die tarieven (voor gas en elektriciteit, red.) gekoppeld. Voor huishoudens maakt het nauwelijks iets uit (aan welke knop je draait, red.), omdat de elektriciteitsprijs ook aan het stijgen is", legt Yesilgöz uit. Volgens de bewindsvrouw hebben kleine bedrijven meer aan het verlagen van het tarief voor elektriciteit.

Compensatie komt ook terecht bij mensen die het niet nodig hebben

Het kabinet heeft de afgelopen weken nagedacht over hoe de compensatie bij de juiste huishoudens terechtkomt. Vooral mensen in slecht geïsoleerde huizen met variabele contracten zullen hun energierekening zien stijgen.

Toch komt de compensatie nu bij iedereen terecht. "Het moest goed en snel uitvoerbaar zijn", aldus Yesilgöz in een toelichting. "We hadden het 't liefst zo specifiek mogelijk gedaan, maar ik kan niet bij mensen achter de voordeur kijken naar wat voor soort contract ze hebben. Vandaar dat we met dit pakket komen."

Het gaat om maatregelen voor een jaar. Het is de bedoeling dat ze op 1 januari 2022 ingaan.

Staatssecretaris Yesilgöz: 'De energiebelasting gaat fors omlaag'
77
Staatssecretaris Yesilgöz: 'De energiebelasting gaat fors omlaag'

Ook meer geld naar sneller isoleren van woningen

Ook wordt 150 miljoen euro extra uitgetrokken voor het isoleren van huizen, meldt demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Dit geld komt boven op het bedrag dat met Prinsjesdag al beschikbaar is gesteld.

"Het is belangrijk dat mensen per direct wat kunnen doen, namelijk isoleren. We willen dit zo makkelijk mogelijk maken door gebruik te maken van bestaande loketten van de gemeenten", aldus Ollongren. Het is de bedoeling dat het geld vooral terechtkomt bij huishoudens met slecht geïsoleerde huizen. Het kabinet laat de precieze uitvoering over aan de gemeenten, maar zegt dat het uitgeven van vouchers een optie is.

Het kabinet trekt in totaal 3,2 miljard euro uit: 2,7 miljard euro compensatie voor huishoudens en 500 miljoen euro voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Minister Ollongren: 'Gemeenten krijgen extra geld voor isoleren van huizen'
45
Minister Ollongren: 'Gemeenten krijgen extra geld voor isoleren van huizen'