Het demissionaire kabinet komt met nieuwe regels om het aantal dodelijke stalbranden in 2026 te halveren ten opzichte van 2020, schrijft demissionair minister van Landbouw Carola Schouten vrijdag aan de Tweede Kamer. De maatregelen worden genomen na aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV), die eerder concludeerde dat het ministerie "geen enkele prioriteit heeft" aan het voorkomen van stalbranden.

Voortaan moeten alle veehouderijen jaarlijks verplicht gecontroleerd worden op elektra. Ook wordt er een maximum gesteld aan het aantal dieren in 'brandcompartimenten' (ruimtes die worden afgescheiden door brandwerende muren).

"De meeste dierlijke slachtoffers vallen - voor zover de oorzaak bekend is - bij branden veroorzaakt door gebrekkige elektra", schrijft Schouten. Daarom wordt het verplicht om ruimtes met technische installaties te omgeven met materiaal dat brand zeker een uur tegenhoudt. De minister wil "daarnaast preventieve branddetectiesystemen in de technische ruimte verplicht stellen".

Jaarlijks overlijden ongeveer 143.000 dieren door stalbranden. In een vernietigend rapport schreef de OVV dat het ministerie de sterfgevallen als "acceptabel risico" beschouwde. De OVV wilde Schouten politiek verantwoordelijk gaan maken voor het "substantieel en structureel" verminderen van het aantal stalbranden.

Schouten had al aangekondigd dat er nieuwe maatregelen aan zaten te komen. Na het rapport van de OVV erkende de minister dat er meer gedaan moest worden om stalbranden te voorkomen. "Er wordt een grotere verantwoordelijkheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gevraagd en die moeten we nu gaan nemen", zei Schouten.