Wist voormalig directeur-generaal Jaap Uijlenbroek van de Belastingdienst nu wel of niet van het zogenoemde memo-Palmen? In de Tweede Kamer vragen oppositiepartijen zich af of de voormalige topambtenaar meineed heeft gepleegd. Uijlenbroek spreekt dat met klem tegen in een reactie aan NU.nl.

In het memo werd al in 2017 gewaarschuwd voor misstanden bij de kinderopvangtoeslagen. Over de tekst van een conceptrapport van accountantskantoor PwC dat dinsdag naar de Tweede Kamer werd gestuurd, is verwarring ontstaan.

Uit de documenten blijkt dat Uijlenbroek, de toenmalige hoogste ambtenaar van de Belastingdienst, in juni 2019 vroeg "naar de status van het memo en of het opvolging had gekregen". In het uiteindelijke rapport staat dat volgens de directeur-generaal in deze meeting alleen "hoofdzaken werden besproken".

Tijdens verhoren onder ede vorig jaar over de toeslagenaffaire zei Uijlenbroek dat "het memo mij op geen enkele manier ooit eerder heeft bereikt dan via media-uitingen". Dat ging over berichten die een maand daarvoor, in oktober 2020, werden gepubliceerd.

Zowel Farid Azarkan (Denk) als Renske Leijten (SP) sprak in het programma Nieuwsuur over de mogelijkheid dat Uijlenbroek zich schuldig had gemaakt aan meineed.

Die suggestie werpt Uijlenbroek in een reactie aan NU.nl verre van zich. Hij wijst erop dat PwC zowel in het concept- als in het definitieve rapport duidelijk stelt dat nergens uit blijkt dat hij het memo ooit heeft ontvangen.

Aanwezigen wisten volgens Uijlenbroek niet wat in stukken stond

Ook voor de bijeenkomst in juni 2019 heeft hij een verklaring. Destijds lagen er tijdens de vergadering factsheets op tafel waarin het memo werd genoemd, maar zonder dat de aanwezigen precies wisten wat er in de onderliggende stukken stond. Daarover is volgens hem toen gezegd: "Dat zoeken we verder uit." Dat zou vervolgens opgepakt worden door lagere ambtenaren, maar daar is geen verdere opvolging aan gegeven.

De factsheets zijn tijdens Uijlenbroeks verhoor in de Tweede Kamer in november 2020 aan de orde gekomen. Daarover zei hij tijdens zijn verhoor: "Als u mij vraagt welke acht of tien sheets er toen zijn besproken en wat de reactie per sheet was, dan zou ik dat echt niet kunnen reproduceren. Maar we hadden juist zelf geconstateerd dat er laakbaar gehandeld was, op basis van voor ons toen nieuwe informatie. Deze informatie drong toen niet door in de betekenis van: dit hadden we twee jaar eerder kunnen weten."

In reactie op de beschuldiging van de Volkskrant dat Uijlenbroek PwC opdracht zou hebben gegeven het rapport aan te passen stelt hij: "PwC heeft het conceptrapport voorgelegd aan veel betrokkenen in het kader van hoor en wederhoor en ook aan mij. Het is aan PwC om te bepalen welke opmerkingen worden overgenomen gegeven alle wederhoorreacties."

Uit het onderzoek van PwC blijkt verder ook dat 24 ambtenaren kennis hadden van het memo-Palmen. Uijlenbroek: "Ik was niet een van hen. Dat is ook door PwC vastgesteld."

De voormalige directeur-generaal van de Belastingdienst blijft er dan ook bij dat hij tijdens de hoorzittingen in de Tweede Kamer over de toeslagenaffaire de waarheid sprak.