PvdA en GroenLinks hebben kritisch gereageerd op de aankondiging van D66 dat de partij toch wil onderhandelen met VVD, CDA en ChristenUnie. De linkse partijleiders vragen zich af wat er gaat veranderen als de vier huidige coalitiepartijen opnieuw een kabinet vormen.

"Dit kabinet heeft de wooncrisis, klimaatcrisis en ongelijkheid niet opgelost", twitterde GroenLinks-leider Jesse Klaver. "Waarom zou dat bij een voortzetting van deze coalitie anders zijn? Wat Nederland nodig heeft is verandering. Dit is meer van hetzelfde."

Net als GroenLinks denkt de PvdA dat een voortzetting van de huidige coalitie betekent dat er niets gaat veranderen. "Nederland is toe aan verandering in plaats van stilstand", zei PvdA-fractieleider Lilianne Ploumen in een eerste reactie.

"Onder Rutte III zijn de woningnood, armoede en dakloosheid toegenomen, terwijl de beleggers feestvieren. Dat er nu onderhandelingen beginnen over een doorstart is pijnlijk voor iedereen die het juist anders wil, met meer saamhorigheid en minder eigenbelang. De PvdA gaat met overtuiging vanuit de oppositie laten zien dat eerlijke, sociale en duurzame keuzes voor Nederland mogelijk zijn."

PvdA en GroenLinks wilden graag meedoen met de onderhandelingen, op de voorwaarde dat ze elkaar vast konden blijven houden. D66 had deze optie ook het liefst gewild, maar VVD en CDA hielden die tegen.

Kaag wil progressiever beleid met dezelfde partijen

Donderdagmiddag maakte D66-leider Sigrid Kaag bekend dat haar partij akkoord gaat met een eventuele voortzetting van de oude coalitie. Ze wees erop dat nieuwe verkiezingen het enige alternatief zouden zijn. "Die verlammen de politiek ten minste nog een half jaar. Dan blijven de grote besluiten uit. Dat verdient ons land niet."

D66 is dus bereid de coalitie van de afgelopen vier jaar voort te zetten, maar niet het beleid, maakte Kaag duidelijk. Het moet "progressiever, genereuzer, opener en menselijker". Met name op het gebied van klimaat en investeringen in het onderwijs wil de partij meer van haar wensen verwezenlijkt zien.