De al forse extra klimaatuitgaven van bijna 7 miljard euro voor volgend jaar zijn een "volgende noodzakelijke stap", maar nog lang niet genoeg. "Er zal echt meer moeten gebeuren", zei demissionair Mark Rutte donderdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer. "Het is absoluut niet genoeg."

Er is extra geld nodig om aan het Urgenda-vonnis te voldoen. Daarnaast moeten de klimaatdoelen voor 2030 worden gehaald.

Het Nederlandse doel is 49 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990, maar het Europese doel - dat ook voor Nederland gaat gelden - is al een reductie van 55 procent.

"We moeten de doelstelling van 49 procent halen en daarna ook het gat naar de 55 procent dichten", zei Rutte.

Het is de vraag of er voor het einde van het jaar een kabinet is dat de extra miljarden kan uitgeven. "Als de formatie te traag gaat, dan zul je het moeten oplossen. Dat kan niet wachten op een nieuw kabinet", aldus Rutte.

In oktober worden de klimaatplannen doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en wordt duidelijk wat er nog moet gebeuren om het klimaatdoel te halen.

Rutte zei dat klimaatmaatregelen versneld moeten worden uitgevoerd om meer CO2 te besparen. Maar hij voegde er snel aan toe dat het "haalbaar en betaalbaar" voor burgers moet zijn en er niet toe mag leiden dat bedrijven uit Nederland vertrekken.

Klimaatfonds van 'tientallen miljarden'

Op Prinsjesdag liet Rutte tijdens een persgesprek doorschemeren dat hij als VVD-leider een "unieke kans" ziet om een klimaatfonds van "tientallen miljarden" voor de komende vijftien jaar op te tuigen.

"Zo'n samenloop van een enorm maatschappelijk probleem en een waanzinnig goed draaiende economie zie je maar zelden in de geschiedenis", zei hij dinsdag.

Waar het geld precies vandaan moet komen, wilde Rutte niet zeggen omdat hij dit plan als VVD'er aan de formatietafel bespreekt. "Dan geef ik te veel van onze onderhandelingspositie weg."