Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) liet het advies om minder vlees te eten bewust achterwege in een overheidscampagne om burgers klimaatbewustzijn bij te brengen. Wakker Dier ontdekte dat het ministerie het onderwerp te "politiek gevoelig" vond, schrijft de Volkskrant vrijdag.

Dit blijkt uit documenten die de dierenwelzijnsorganisatie heeft opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB). Het ministerie van EZK schrapte de oproep om minder vlees te eten in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De campagne Iedereen doet wat startte in 2019 en moest burgers bewust maken van hun eigen aandeel in de klimaatverandering. Onderwerpen zoals huisisolatie en voedselverspilling kwamen wel voorbij, net als het advies om noten en peulvruchten te eten.

Het advies om minder vlees te eten moest er echter uit, aldus de Volkskrant. "We willen niet expliciet 'minder vlees' communiceren", schreef EZK in interne communicatie. Over de reden schreef EZK dat het een "politiek erg gevoelig onderwerp is".

Wakker Dier vindt het zorgwekkend dat de overheid niet tegen haar burgers durft te zeggen dat het niet eten van vlees eraan bijdraagt opwarming van de aarde tegen te gaan. "Daar zit een lobby achter", stelt Anne Hilhorst van de dierenwelzijnsorganisatie.

Het ministerie van EZK laat in een reactie aan de krant weten dat de campagne burgers moet enthousiasmeren kleine stappen te zetten naar duurzaamheid. Het advies om minder vlees te eten zou te controversieel zijn.

Burger uit een lab? Zo wordt kweekvlees gemaakt
109
Burger uit een lab? Zo wordt kweekvlees gemaakt