De Raad van State (RvS) concludeert dat het niet in strijd met de Grondwet is dat momenteel drie staatssecretarissen in het demissionaire kabinet zijn benoemd terwijl ze Kamerlid zijn gebleven. Wel is de situatie "uit grondwettelijk oogpunt ongelukkig", aldus het adviesorgaan van de regering.

Staatssecretarissen Dilan Yesilgöz-Zegerius (Economische Zaken), Dennis Wiersma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Steven van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat) werden na de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart eerst benoemd als Kamerlid.

Vervolgens werden zij in respectievelijk mei en augustus benoemd tot staatssecretaris in het sinds januari demissionaire kabinet. De Tweede Kamer vroeg de Raad van State zich over de ogenschijnlijke dubbelrol van de drie te buigen.

De Raad concludeerde dat bij de benoeming van de drie de Grondwet niet is geschonden, omdat die geen regels bevat "over wie tot minister of staatssecretaris kan worden benoemd". Wel zijn er regels omtrent Kamerleden die staatssecretaris of minister worden, maar het is onduidelijk of die van toepassing zijn als zij eerst Kamerlid worden en daarna (tijdelijk) in een demissionair kabinet plaatsnemen.

Het belangrijkste adviesorgaan noemt de gang van zaken wel "uit grondwettelijk oogpunt ongelukkig". De RvS stelt dat de eerdere antwoorden van de regering op Kamervragen over de kwestie "te summier" waren.

"De regering had dit beter moeten motiveren, zeker in het licht van de discussie die inmiddels hierover was ontstaan", aldus de Raad. Yesilgöz-Zegerius, Wiersma en Van Weyenberg mogen voorlopig gewoon in functie blijven en hun Kamerzetel behouden.