De Hoge Raad doet dinsdag uitspraak in de al jaren slepende strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders over zijn "minder Marokkanen"-uitspraken uit 2014. De uitspraak wordt rechtstreeks op internet uitgezonden. Tegen het oordeel van de Hoge Raad is geen beroep meer mogelijk.

Wilders werd in september vorig jaar in hoger beroep schuldig bevonden aan groepsbelediging, maar hij kreeg geen straf opgelegd.

De politicus deed de gewraakte uitspraken tijdens een verkiezingsbijeenkomst in 2014. Hij vroeg de aanwezigen of ze "meer of minder Marokkanen" wilden. Nadat het publiek "minder, minder!" begon te scanderen, antwoordde hij: "Dan gaan we dat regelen."

"Onnodig grievend", zei het hof over die uitspraak. "Ook al is die gedaan in de context van het politieke debat." Direct na de uitspraak liet Wilders weten in cassatie te gaan.

De procureur-generaal adviseerde de Hoge Raad eerder al de veroordeling in stand te laten. Het staat de Hoge Raad vrij anders te oordelen.

Wilders hoort uitspraak Hof: 'De verdachte is te ver gegaan'
128
Wilders hoort uitspraak Hof: 'De verdachte is te ver gegaan'

Wilders vermoedde politieke inmenging

Het strafproces duurde langer dan gebruikelijk, door onder meer steeds nieuw ingebrachte stukken en een wraking. Ook kenmerkte het proces zich door een ongekend felle strijd tussen Openbaar Ministerie en Wilders en zijn advocaat.

Volgens Wilders was er sprake van politieke beïnvloeding. Hij is ervan overtuigd dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten een stevige vinger in de pap heeft gehad. Het OM heeft dat keer op keer met klem tegengesproken. Het hof was het met het OM eens dat er geen sprake is van een politiek proces. "Het hof ziet geen inmenging van de minister of ambtenaren in de vervolgingsbeslissing of in de strafzaak."

De procureur-generaal van de Hoge Raad is het ook niet met Wilders eens. Volgens het advies is er "uitvoerig onderzoek" gedaan naar eventuele onrechtmatige inmenging. In cassatie "wordt uitgegaan van de feiten zoals die door het hof zijn vastgesteld".

De uitspraak is om 12.30 uur en is te volgen via de website hogeraad.nl.