De partijraad van de SP heeft zaterdag ingestemd met een scheiding tussen de partij en jongerenafdeling ROOD. Daarmee komt na maanden een einde aan de ruzie die tussen de partij en de jongerenafdeling was ontstaan.

Het conflict begon eind vorig jaar, toen een uit de partij gezette SP'er tot voorzitter van de jongerenorganisatie werd verkozen. Een commissie heeft daarop een "nette scheiding" tussen de twee organisaties voorgesteld, omdat de kloof niet te overbruggen bleek.

Het partijbestuur had voorafgaand aan de partijraad al laten weten dat het wilde breken met de jongerenorganisatie. Een "overgrote meerderheid" steunt de voorgestelde loskoppeling, zegt een woordvoerder. 84 procent van de partijraadsleden stemde voor een splitsing. De partijraad bestaat uit de voorzitters van alle SP-afdelingen.

Het hoogoplopende conflict gaat om twee leden die wegens lidmaatschap van het Communistisch Platform (CP) uit de partij werden gezet. De SP laat geen dubbel lidmaatschap toe, en de SP ziet het CP als een partij. Bovendien zouden de jongeren "geradicaliseerde zolderkamercommunisten" zijn, volgens het bestuur. Toch werden ze vervolgens tot het ROOD-bestuur gekozen.

Hierop besloot de partij de geldkraan dicht te draaien. Ook werd een onderzoek aangekondigd, onder leiding van oud-SP-Kamerlid Nine Kooiman. Kooiman moest kijken hoe de twee organisaties verder konden, maar kwam tot de conclusie dat de SP en ROOD "te veel uit elkaar gegroeid" zijn. "De commissie concludeert dat het noodzakelijk is dat jongeren een plek in de SP hebben, maar er ook afscheid genomen moet worden van de huidige ROOD-vereniging", schreef de commissie in mei. "Wij spreken de wens uit dat de uitwerking van deze scheiding in goed overleg plaatsvindt."

De partijraad stemt dus in met de scheiding, hoewel ROOD nog had gehoopt dat de raad de koers van het partijbestuur had kunnen "bijsturen, zodat we weer als volwaardige jongerenorganisatie van de SP kunnen functioneren". ROOD spreekt zondag in een ledenvergadering over hoe de jongeren zich "na afstoting kunnen verhouden tot de SP".