Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp wil verder onderzoek laten doen naar de sociale veiligheid in het Tweede Kamergebouw. De discussie daarover is onlangs opgelaaid, mede door berichtgeving over vermeend seksueel wangedrag van PVV'er Dion Graus tegen medewerkers van zijn fractie.

Volgens Bergkamp zijn er "structureel te veel signalen" dat men sociale onveiligheid ervaart in de Kamer. Het gaat dan niet alleen om seksuele intimidatie, maar bijvoorbeeld ook over pesten.

Niet al deze signalen komen naar voren uit de tevredenheidsonderzoeken onder Kamerpersoneel . Daarom wil Bergkamp hier ook "kwalitatief onderzoek" naar laten doen.

Een kwalitatieve onderzoeksmethode is bijvoorbeeld het afnemen van interviews. De voorzitter hoopt aan het einde van het jaar resultaten te hebben.

Eerder kreeg Bergkamp felle kritiek omdat ze zich niet hard genoeg zou hebben gemaakt in de kwestie-Graus. Omdat niet de Kamer maar de fracties werkgever zijn van Kamerleden en medewerkers, kan het dagelijks bestuur niet ingrijpen als het misgaat, zei Bergkamp.

Maar verschillende organisaties vinden dat Bergkamp zich niet langer kan "verschuilen" achter dat argument. Volgens de ondertekenaars van een brandbrief ontbreekt het aan beleid en kunnen daders ongestoord hun gang gaan als fracties niet zelf ingrijpen.