Ook niet-werkende ouders zouden de komende vier jaar kinderopvangtoeslag moeten krijgen, adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER). Die suggestie doet het adviesorgaan aan informateur Mariëtte Hamer.

De SER hoopt dat er meer kinderen naar de kinderopvang kunnen als het advies wordt opgevolgd. Volgens het adviesorgaan "levert kinderopvang een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen". Het kabinet neemt SER-adviezen vaak over, maar niet altijd.

Nu hebben niet-werkende ouders alleen bij uitzondering recht op kinderopvangtoeslag. De aanpassing zou volgens de SER allereerst bij ouders van nul- tot vierjarigen moeten worden doorgevoerd. Stapsgewijs zal ook voor kinderen van vier tot dertien jaar "een financieel toegankelijk aanbod van twee dagen opvang per week moeten worden gerealiseerd" om ongelijkheid tegen te gaan.

Informateur Hamer is sinds september 2014 voorzitter van de SER. In mei werd het voormalige PvdA-Kamerlid door de VVD en D66 aangewezen als informateur om de vastgelopen kabinetsformatie vlot te trekken.

FNV pleit voor gratis kinderopvang

Het huidige systeem van kinderopvangtoeslag zorgt er volgens vakbond FNV voor dat ouders in grote financiële problemen kunnen komen. "Dit systeem moet op de schop", reageert bestuurslid Judy Hoffer van de vakbond op het SER-advies. "In plaats daarvan wil de FNV gratis kinderopvang voor ouders, zodat de kosten geen belemmering vormen om kinderen naar de kinderopvang te brengen."

Volgens vakbond FNV sluit het advies van de SER aan op een onderzoek dat de vakbond samen met Stichting Voor Werkende Ouders heeft gepubliceerd. Een op de drie ondervraagde werkende ouders liet weten meer uren te gaan werken als kinderopvang gratis zou zijn.

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO-Raad) zijn kritisch op het SER-advies. De twee organisaties vrezen onder meer dat de voorgestelde maatregelen onnodig complex zullen zijn voor ouders.