Het partijbestuur van de SP wil breken met jongerenorganisatie ROOD. Er is al langere tijd onenigheid over leden van die organisatie die ook lid waren van een andere partij. Het meningsverschil is volgens de SP onoverbrugbaar en het bestuur is het met een onderzoekscommissie eens dat een "nette scheiding" de enige oplossing is. Het is uiteindelijk aan de partijraad, die over twee weken samenkomt.

Vorige maand presenteerde een speciale onderzoekscommissie de resultaten van een onderzoek naar de ruzie tussen de partij en de jongerenbeweging. Die waren het met elkaar oneens, omdat zes leden uit de partij waren gezet vanwege hun lidmaatschap van het Communistisch Platform. In de statuten staat dat dit niet mag. Twee van de leden werden desondanks verkozen tot bestuursleden van ROOD.

ROOD en een aantal SP'ers zagen het royement als een poging om kritische leden die de partij verder naar links probeerden te trekken de mond te snoeren. Bovendien vond ROOD dat het SP-bestuur zich niet zo hard had moeten uitlaten in de ruzie. Partijsecretaris Arnout Hoekstra had de jongeren "geradicaliseerde zolderkamercommunisten" genoemd en hen beschuldigd van een poging tot een machtsgreep.

De SP blijft erbij dat leden niet lid mogen zijn van een andere partij en ROOD staat erop dat het wel moet kunnen. De onderzoekscommissie concludeerde daarom dat er geen ruimte is voor een oplossing. Bovendien zijn de spanningen tussen de jongerenorganisatie en de partij opgelopen doordat het contact niet goed verliep. Sowieso had het SP-bestuur zich meer betrokken kunnen tonen bij de jongerenafdeling, staat in het verslag.

Oplossing kan volgens SP niet meer worden gevonden

De SP erkent dat er fouten zijn gemaakt, maar is het met de onderzoekers eens dat er geen oplossing meer gevonden kan worden. Het bestuur adviseert de partijraad de conclusies en aanbevelingen over te nemen. Dat zou betekenen dat de twee organisaties in gesprek gaan om afspraken te maken over praktische zaken, bijvoorbeeld wie de naam en het logo mag blijven gebruiken.

De partijraad, waarin de afdelingsvoorzitters en het landelijk bestuur vertegenwoordigd zijn, buigt zich op 26 juni over de kwestie. Dan worden ook de andere aanbevelingen besproken. Een daarvan is dat er een nieuwe jongerenorganisatie moet komen die - anders dan ROOD - onderdeel is van de SP. De voorzitter daarvan moet een plek krijgen in het SP-bestuur.

De jongerenorganisatie, die het onderzoeksverslag maandagavond publiceerde, komt later met een inhoudelijke reactie. ROOD zegt te hopen dat de partijraad van de SP bijdraait.