Het demissionaire kabinet gaat de private schulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire overnemen, meldt demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) dinsdag aan de Tweede Kamer.

De Kamer had het kabinet uitdrukkelijk gevraagd om een dergelijke regeling te treffen.

Het gaat om de schulden die bij gedupeerden zijn ontstaan door betalingsachterstanden als gevolg van de toeslagenaffaire, zoals betalingsachterstanden en bijkomende kosten als rente, boetes en deurwaarderskosten.

Gedupeerde ouders krijgen 30.000 euro compensatie, beloofde het kabinet aan het begin van dit jaar. Maar door schulden dreigden sommigen dit bedrag kwijt te raken aan schuldeisers. Deze stap moet dat voorkomen.

Hoofdsommen van hypotheken vallen in ieder geval buiten de regeling. Er wordt nog gekeken naar consumptieve kredieten en zakelijke schulden.

"Ik wil voorkomen dat gedupeerde ouders gebukt blijven gaan onder een schuldenlast, maar het is niet de bedoeling dat reguliere leningen die gebruikt zijn voor het kopen van een auto of tv worden kwijtgescholden", schrijft Van Huffelen.

Met de regeling, die met de Kamer verder wordt uitgewerkt, moeten gedupeerden "een nieuwe start" kunnen maken. In september moet alle wet- en regelgeving gereed zijn.