Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Ingrid Thijssen pleit voor een extra minister op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat die zich enkel bezighoudt het uitvoeren van het klimaatakkoord. "Het moet iemand zijn die over de hele breedte van het klimaatakkoord de boel aanjaagt", zegt Thijssen vrijdag na haar bezoek aan informateur Mariette Hamer.

De focus moet volledig liggen op de uitvoering van het klimaatakkoord, vindt Thijssen. "Dat is het minste wat moet gebeuren. Er komen ook nog klimaatdoelstellingen uit Europa aan."

Iemand die de boel aanjaagt en de uitvoering strakker organiseert, kan wat de werkgeversvoorvrouw ook iemand zijn die rechtstreeks onder de minister van Economische Zaken en Klimaat valt.

Zo'n extra minister kan het kabinet aansporen als bijvoorbeeld wetgeving achterblijft. Thijssen: "Je moet erachteraan gaan, anders gaat het gewoon niet lukken."

Concreet kan dat ook betekenen dat zo'n extra minister zelf met oplossingen komt. Als het bijvoorbeeld niet op tijd lukt om de huizen van het gas af te krijgen, moeten er alternatieve oplossingen komen, zoals hybride warmtepompen. "Die dingen zijn nu nog te duur, dus moeten er subsidieregelingen komen", zegt Thijssen.

Eerder oproep voor terugkeer milieuminister

Eerder pleitten oud-milieuministers Ed Nijpels (VVD) en Jacqueline Cramer (PvdA) ervoor dat het volgende kabinet weer een volwaardige milieuminister moet krijgen. De ministerspost werd afgeschaft in 2010, bij het aantreden van het kabinet-Rutte I.

In de zomer van 2019 werd het klimaatakkoord gesloten door de politiek, bedrijven, maatschappelijke organisaties, werkgevers en werknemers. Met de maatregelen moet er in 2030 bijna de helft minder CO2 worden uitgestoten dan in 1990. Dat is nodig om de klimaatdoelen van 'Parijs' te halen.

In het klimaatakkoord zijn zo'n zeshonderd afspraken gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen die door verschillende ministeries moeten worden uitgevoerd.