De VVD en het CDA in Noord-Brabant zeggen de coalitiesamenwerking met Forum voor Democratie donderdag op. Deze partijen vormen samen met Lokaal Brabant en de van FVD afgesplitste Groep Rutjens een coalitie in de provincie.

De VVD spreekt in een persbericht van "een negatieve spiraal aan incidenten" rond FVD in Noord-Brabant, waar te veel energie in moest worden gestoken. De VVD noemt echter ook de "landelijke perikelen" bij FVD, die "telkens weer van negatieve invloed zijn op de politiek in Brabant".

"Het afgelopen jaar heeft een groot aantal FVD-incidenten plaatsgevonden die de VVD zwaar op de maag liggen. Het recente vertrek van weer een FVD-Statenlid is nu voor de VVD de directe aanleiding om het vertrouwen op te zeggen. Met dit vertrek worden de gemaakte afspraken over bestuurlijke stabiliteit die nodig zijn voor een slagvaardig bestuur niet meer nagekomen", aldus de VVD.

Ook het CDA wil af van de samenwerking met FVD. "Een groot aantal FVD-incidenten" wordt als reden genoemd. Het vertrek van FVD-statenlid Hans Smolders is volgens de partij "de druppel die de emmer deed overlopen". "Het was niet stabiel en het morele kompas was zoek", aldus het CDA.

In navolging van de VVD en het CDA heeft ook Lokaal Brabant het vertrouwen in FVD opgezegd. "Door de diverse incidenten rond FVD, de afsplitsing met Groep Rutjens en het vertrek van een aantal FVD-Statenleden is er volgens de fractie Lokaal Brabant geen sprake meer van bestuurlijke stabiliteit", aldus de eenmansfractie die de coalitie aan een meerderheid hielp.

In januari viel de provinciale fractie van FVD uit elkaar. Drie van de negen Statenleden gingen verder onder de naam Groep Rutjens. En hoewel FVD zes zetels over heeft, vult die partij volgens de VVD in de praktijk maar vier zetels op, doordat de FVD niet genoeg mensen beschikbaar heeft.

Partijen moeten weer gaan puzzelen

De overige partijen in de Provinciale Staten van Noord-Brabant moeten vrijdag laten weten welke mogelijkheden tot samenwerking ze zien en of de VVD nog een rol kan spelen. De VVD heeft twee gedeputeerden in Brabant: Martijn van Gruijthuijsen en Christophe van der Maat. Zij blijven beschikbaar, "ook in een eventuele (voorlopige) situatie met een politieke minderheid", aldus de VVD.

Na de Statenverkiezingen in 2019 kreeg Noord-Brabant een coalitie van CDA, VVD, PvdA, D66 en GroenLinks. In december 2019 stapte het CDA uit die coalitie wegens de stikstofcrisis. De partij vond dat de boeren te veel schade leden door deze crisis.

Vervolgens begonnen CDA en VVD een coalitie met Forum voor Democratie. Noord-Brabant was daarmee na Limburg de tweede provincie waar FVD in de Gedeputeerde Staten kwam.