De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wet die het mogelijk maakt om sectoren eerder te openen met het gebruik van toegangstesten. Per wanneer, voor hoelang en waarvoor je een testbewijs nodig hebt, is nog niet vastgelegd. Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kan dit zolang de wet van kracht is per sector apart regelen via lagere wetgeving.

De wet maakt het mogelijk om sectoren zoals theaters, bioscopen, musea, delen van de horeca en jeugd- en sportclubs eerder te openen dan epidemiologisch verantwoord zou zijn. Mensen kunnen dan toegang krijgen met een negatief testbewijs op zak.

Mocht minister De Jonge inderdaad besluiten om de regels voor een bepaalde sector te versoepelen, zijn deze ondernemers niet verplicht om ook daadwerkelijk hun deuren te openen. Als ze niet willen werken met testbewijzen, moeten ze wachten totdat ze zonder deze voorwaarde op een verantwoorde manier bezoekers kunnen ontvangen.

De Kamer was vorige week tijdens het debat over het wetsvoorstel vrij kritisch over de reikwijdte. Verschillende Kamerleden vroegen zich af of het voor kleinere ondernemers niet een te zwaar middel zou zijn. Bovendien komt de wet behoorlijk laat volgens sommige partijen en kunnen veel sectoren komende maanden naar verwachting sowieso al versoepelen.

Toch werden voorstellen om de wet zo aan te passen dat testbewijzen niet gebruikt kunnen worden in bepaalde sectoren, maar bijvoorbeeld alleen bij evenementen waar geen afstand gehouden kan worden, niet aangenomen.

Hoelang testbewijzen eventueel ingezet gaan worden is onduidelijk

GroenLinks, Volt, D66, ChristenUnie, VVD en CDA stemden dinsdag voor het wetsvoorstel, maar aangezien de Eerste Kamer op 18 mei nog over de wet moet stemmen, zullen de testbewijzen op z'n vroegst pas in juni gebruikt kunnen worden.

Omdat de testwet onderdeel is van de grotere coronawet, is er verder geen duidelijke einddatum opgenomen in het voorstel. Een aantal partijen, zoals JA21 en PVV vroeg hier wel om, maar hun voorstellen haalden geen meerderheid.

De Kamer moet elke drie maanden instemmen met de coronawet, die momenteel van kracht is tot 1 juli. Naar verwachting zal een meerderheid van de Kamer binnenkort instemmen met de verlenging tot 1 september. Tot die tijd zal De Jonge gebruik kunnen maken van de juridische grondslag voor de testbewijzen. Hij sprak eerder al de verwachting uit dat de testbewijzen vanaf augustus misschien al niet meer nodig zijn.

Testbewijzen gaan sowieso niet gelden in essentiële sectoren

In de toelichting op de wet wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen essentiële en niet-essentiële sectoren. De testbewijzen mogen alleen gevraagd worden voor activiteiten die niet essentieel zijn. Zo kan het dus nooit verplicht worden gesteld voor supermarkten, op je werk en in publieke ruimten.

De enige uitzondering hierop is het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho), maar het kabinet wil hier alleen gebruikmaken van de testbewijzen als de maatregelen, zoals de 1,5 meter, het komende studiejaar 2021/2022 het fysieke onderwijs nog te veel beperken. Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs laat weten dat hier niet vanuit wordt gegaan.

Mocht dit wel het geval zijn, dan geldt de strenge voorwaarde dat het onderwijs ook altijd, bijvoorbeeld digitaal, toegankelijk moet blijven voor mensen die zich niet (kunnen) laten testen.

Kamer hield voet bij stuk over schrappen van de eigen bijdrage

In het wetsvoorstel wilde De Jonge vanaf juli voor een test een eigen bijdrage vragen van 7,50 euro, omdat hij verwacht dat tegen die tijd de toegangstesten alleen nog nodig zijn voor grotere evenementen. Hij legde vorige week aan de Kamer uit dat het kabinet niet wil dat de belastingbetaler hier dan een bijdrage aanlevert.

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer vreesde echter alsnog dat de eigen bijdrage zorgt voor een tweedeling in de samenleving en een te hoge drempel zet voor een dagje uit naar bijvoorbeeld een museum. De Kamer stemde dan ook voor een aanpassingen om deze passage te schrappen.

Keukenhof opent deuren voor mensen met negatieve testuitslag
38
Keukenhof opent deuren voor mensen met negatieve testuitslag