Een langere schooldag voor iedereen, extra lestijd voor bepaalde leerlingen en een-op-eenbegeleiding zijn enkele methodes die scholen kunnen kiezen om achterstanden in het basis- en voortgezet onderwijs in te halen. De opties staan op een keuzemenu dat het ministerie van Onderwijs maandag presenteert.

Het kabinet besloot eerder dit jaar 8,5 miljard euro te investeren om de door de coronacrisis ontstane achterstanden in het onderwijs in te lopen. Daarvan is 6 miljard euro bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs.

Met de menukaart, die in overleg met leraren, onderwijsorganisaties en wetenschappers is opgesteld, wordt die investering nu concreet uitgewerkt.

Het is aan scholen om voor het komende jaar een plan van aanpak op te stellen, waarbij ze maatregelen uit de lijst kunnen kiezen. Per optie wordt vermeld wat het per leerling kost en wat het naar verwachting oplevert.

Scholen krijgen per leerling minimaal 700 euro. Onderwijsinstellingen met grotere achterstanden kunnen op een hoger bedrag rekenen.

De menukaart staat online en wordt de komende tijd verder uitgewerkt. Ook wordt extra aandacht besteed aan het psychisch welzijn van leerlingen.