Informateur Herman Tjeenk Willink overhandigde vrijdagochtend om 11.00 uur zijn eindverslag over het formatieproces aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Aansluitend geeft hij om 12.00 uur een persconferentie, waarin hij ingaat op het proces. De belangrijkste vraag is of er nog een nieuwe coalitie gevormd kan worden.

De afgelopen weken sprak Tjeenk Willink met de leiders van de zeventien fracties uit de Tweede Kamer om te horen welke kant de formatie wat hen betreft op zou moeten. Dat deed hij tweemaal: in het eerste gesprek behandelde Tjeenk Willink de inhoudelijke standpunten van partijen, in het tweede gesprek ging de informateur in op de vraag of er onderling nog voldoende vertrouwen is.

Voor veel partijleiders zijn de bestuurscultuur in politiek Den Haag en het onderlinge vertrouwen een belangrijk thema. Dat komt mede door de toeslagenaffaire en de nasleep daarvan. De oppositie is buitengewoon kritisch op de houding van VVD-voorman Mark Rutte in die kwestie en is daarom huiverig om deel uit te maken van een coalitie die door hem wordt geleid.

Ook donderdag debatteerde de Kamer weer over dit onderwerp, tot diep in de nacht. Tjeenk Willink heeft met de publicatie van zijn eindverslag gewacht tot na dat debat.

De PvdA'er was ook informateur bij de vorming van kabinetten Paars I, Rutte I en Rutte III.