Demissionair minister-president Mark Rutte is "niet trots" op sommige uitspraken die hij van zichzelf teruglas in de vrijgegeven notulen van de ministerraad. Dat zei hij donderdagavond tijdens het debat over die notulen.

Met name het instemmen met de opmerking van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) dat Tweede Kamerleden van coalitiepartijen zich niet kritischer zouden mogen uitlaten dan oppositieleden vond Rutte "ongepast".

Rutte benadrukte dat het "oprecht" niet de bedoeling was om Kamerleden de mond te snoeren.

Wel liet hij weten dat er meerdere redenen kunnen zijn om in de ministerraad over Kamerleden te spreken. Een daarvan is dat "ministers soms stoom afblazen voor of na een debat. Dan kan er ook emotie terugkomen in de ministerraad."

Rutte houdt vol: In notulen stond 'niks onoorbaars'

In zijn reactie op vragen van Kamerleden bleef Rutte achter zijn eerdere uitspraken van de afgelopen dagen staan dat er "niks onoorbaars" in de ministerraadnotulen staat. Zijn uitspraken gingen volgens hem over het niet volledig informeren van de Tweede Kamer en niet over het spreken over Kamerleden.

"Het kabinet heeft de Kamer destijds gemeld dat daarbij twee afwegingen een rol speelden. Allereerst de politieke verantwoordelijkheid van het kabinet voor het handelen van individuele ambtenaren en ten tweede de procedure die destijds nog gold en inhield dat documenten die opgesteld waren voor intern beraad niet verstrekt werden", aldus Rutte.

Die redenen waren volgens de minister-president niet politiek gemotiveerd. Oppositie-Kamerleden waren het hier niet mee eens en verwezen naar de conclusie van het rapport Ongekend onrecht van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag.

De commissieleden schrijven in dat rapport dat de informatievoorziening "in meerdere gevallen was ingegeven door gewenste juridische of politieke uitkomsten". Ook concludeerden zij dat het beschermen van de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren - het argument dat Rutte aanhaalt - legitiem is, maar dat dit begrip in de praktijk te ver is opgerekt.

“Het heeft ons allemaal aangegrepen.”
Mark Rutte over hoe het kabinet reageerde op de toeslagenaffaire

Aan het begin van zijn betoog stond de VVD-premier stil bij de indruk die de toeslagenaffaire maakte op het kabinet toen de omvang van het probleem bekend werd. "We hebben er niet koud naar gekeken en het heeft ons allemaal aangegrepen", zei Rutte.

"We waren er allemaal stil van. Niemand zit in het kabinet om mensen dit aan te doen. Als er dingen zo fout gaan is het een heilige plicht om het op te lossen", aldus de demissionair minister-president.