Volgens Lilian Marijnissen (SP) blijkt uit de vrijgegeven notulen van de ministerraad dat beeldvorming belangrijker werd bevonden dan het oplossen van problemen van mensen. Ze kreeg bijval van verschillende oppositie-Kamerleden, die zeiden dat het kabinet vooral bezig was met klagen over Kamerleden en met het eigen imago, in plaats van met de gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire.

"We hebben allemaal kunnen lezen hoe er werd gesproken over Kamerleden, met naam en toenaam. Het ging niet over gezinnen, over hun problemen en over welke schulden ze hebben", zei GroenLinks-leider Jesse Klaver. Ook Lilianne Ploumen (PvdA) merkte op dat het kabinet vooral bezig was met de "beeldvorming en politieke consequenties".

De Tweede Kamer debatteert donderdag met een afvaardiging van het demissionaire kabinet over de onlangs vrijgegeven ministerraadnotulen uit 2019 die betrekking hebben op de toeslagenaffaire. Dezelfde documenten waren eerder naar de parlementaire ondervragingscommissie gestuurd. Die schreef eind 2020 een snoeihard rapport, waarna het kabinet begin 2021 besloot af te treden.

"Was het kabinet zich kapot geschrokken door wat het zelf had veroorzaakt, of was het aftreden voor de bühne?", vroeg Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) zich hardop af. Ze vindt dat de vrijgegeven notulen geen "beste indruk geven".

VVD-fractie en D66-fractie botsen met oppositie

D66-Kamerlid Rob Jetten en VVD-Kamerlid Sophie Hermans sloegen een iets andere toon aan dan de oppositie. Jetten stipte aan dat we al lang wisten wat er in de notulen stond, omdat ze ook al naar de ondervragingscommissie waren gestuurd. Hij vindt dat de Kamer haar "energie moet steken" in het zoeken naar oplossingen en wil "voorkomen dat de Kamer een heel debat bezig is met beeldvorming".

Hermans noemde de notulen waarin werd geklaagd over kritische Kamerleden "lelijk en "ongepast". De VVD-fractie is daarnaast van mening dat het achterhouden van informatie - het andere omstreden punt dat naar voren kwam in de notulen - niet politiek gemotiveerd was. Ze botste hierover met onder anderen Farid Azarkan (DENK), Klaver, Marijnissen en Ouwehand. Zij stellen dat wel degelijk blijkt dat de keuze van het kabinet politiek gemotiveerd was. Volgens Ouwehand handelden de bewindslieden "om hun eigen politieke hachje te redden".

Het kabinet besloot in november 2019 om geen feitenrelaas naar de Kamer te sturen, waar wel om was gevraagd. Demissionair premier Mark Rutte schreef maandag in een kabinetsbrief dat hier geen politieke redenen voor waren. Het kabinet heeft hier onder meer toe besloten om het handelen van individuele ambtenaren buiten beschouwing te laten.

Dat de notulen waarover de Kamer debatteert openbaar werden is uitzonderlijk, aangezien deze documenten normaal gesproken twintig jaar geheim blijven. Het kabinet besloot deze historische stap te zetten naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws.