De Belastingdienst worstelt met het afhandelen van de compensatieregeling voor gedupeerden in de toeslagenaffaire. De belofte van het demissionaire kabinet om gedupeerde ouders voor 1 mei 30.000 euro te betalen, leidt tot chaos en zelfs paniek bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), die deze regeling moet uitvoeren.

Dat meldt Trouw donderdag op basis van ouders, advocaten en andere betrokkenen bij de zaak. De medewerkers van de Belastingdienst zouden verrast zijn door de toezegging van het kabinet. Er zou ook niet met de medewerkers overlegd zijn of de deadline haalbaar zou zijn.

Medewerkers van de Belastingdienst hebben al hun werk opzij moeten leggen om dit "politieke prestigeproject" te realiseren. De haast gaat echter ten koste van de zorgvuldigheid en zelfs de rechtmatigheid van de uitvoering, stellen betrokkenen.

Van de 24.500 gedupeerden die zich voor 15 februari hebben gemeld, zou bijna de helft geen recht hebben op de beloofde compensatie. Zelfs ouders die eerder te horen kregen dat zij wel recht hadden op het geld, worden nu afgewezen.

Dit komt door een zogenoemde 'lichte toets', die wel wordt gehanteerd, maar geen goede leidraad zou zijn om te bepalen wie recht heeft op de regeling en wie niet.

Er melden zich nog dagelijks nieuwe gedupeerden

Ondertussen melden zich bij de Belastingdienst nog elke dag nieuwe ouders die ook zeggen in het verleden onterecht als fraudeur te zijn aangemerkt door de fiscus. Inmiddels zouden zich al meer dan 35.000 gezinnen hebben gemeld.

De werkdruk bij de UHT is zo hoog opgelopen dat veel personeel van de Belastingdienst is weggelopen. Veel werknemers voelen zich niet gehoord als zij zeggen dat de deadline van 1 mei niet haalbaar is. De gaten in de bezetting worden opgevangen door collega's van andere afdeling aan te trekken.

Leidinggevenden van die afdelingen willen dit echter niet meer, omdat het werk bij de UHT hun medewerkers volledig zou opbranden. De UHT bestaat vooral uit werknemers van de Belastingdienst die hebben laten weten de gedupeerde ouders snel te willen helpen.

Reacties bewindslieden op nieuwe onthullingen toeslagenaffaire
93
Reacties bewindslieden op nieuwe onthullingen toeslagenaffaire

Adviezen van juristen over rechtmatigheid regeling genegeerd

Door zogenoemde "doldwaze dagen" te organiseren, probeert de Belastingdienst de deadline van 1 mei toch te halen. Het personeel moet op die dagen alles laten liggen om mee te helpen aan het uitvoeren van de zogenoemde Catshuisregeling.

Ook juristen van de UHT zouden weglopen, omdat de leidinggevenden niet luisteren naar hun commentaar. Het gaat bijvoorbeeld om de mogelijkheid van ouders om in bezwaar te gaan tegen een besluit van de UHT, een optie die de wet wel voorschrijft.

Demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) zou er al meerdere malen voor zijn gewaarschuwd dat de deadline van 1 mei niet haalbaar is. Desondanks houdt zij vast aan de deadline van 1 mei.

Ministerie: 'Goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid'

Het ministerie van Financiën laat in een reactie weten dat er "een goede balans tussen snelheid en zorgvuldigheid is behouden".

Het ministerie erkent dat er personeelsverloop is bij de Belastingdienst, maar dit zou komen door "het aflopen van contracten van extern ingehuurd personeel". "Gelukkig melden zich nog wekelijks mensen die graag willen meehelpen, en is er ook vanuit de Belastingdienst een grote bereidheid om te helpen." Er zijn speciale coaches aangesteld om de leden van de UHT te begeleiden als zij hun werk te zwaar vinden.

De dienst werkt hard "vanuit de diepgewortelde wens om ouders zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven", aldus de woordvoerder. De financiële compensatie voor veertienduizend ouders zou nu goedgekeurd zijn.

Volgens het ministerie betekent een afwijzing die gedupeerde ouders nu krijgen niet automatisch dat zij niet in aanmerking komen voor de beloofde compensatie. "Zij krijgen nog een integrale beoordeling om duidelijkheid te krijgen over hun situatie. Er is ook expliciet geen sprake van een 'afwijzing'. Ouders komen mogelijk nog in aanmerking voor 30.000 euro na de integrale beoordeling, ook al zien we daar op dit moment nog geen reden voor", aldus de woordvoerder.

Leijten na nieuwe onthullingen: 'Geen toeslagenaffaire, maar schandaal'
127
Leijten na nieuwe onthullingen: 'Geen toeslagenaffaire, maar schandaal'