Minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid bood in november 2019 aan om, samen met minister Wopke Hoekstra (CDA) van Financiën, mee te denken over een manier waarop het kabinet de Tweede Kamer tevreden kon stellen zonder alle informatie over de toeslagenaffaire te verstrekken waar de Kamer om had gevraagd. Dat blijkt uit de geheime notulen van de ministerraad die maandag zijn vrijgegeven.

Grapperhaus vroeg zich af of staatssecretaris Menno Snel (D66) van Financiën er anders mee zou wegkomen om de Kamer niet volledig te informeren.

De hele ministerraad ging akkoord met het uitblijven van een echt feitenrelaas, terwijl vooral Grapperhaus' en Hoekstra's partijgenoot Pieter Omtzigt daar bij herhaling om vroeg, blijkt uit de notulen.

Snel stapte eind 2019 op wegens de toeslagenaffaire. Enkele weken daarvoor kwam een hard rapport uit over het overheidsschandaal. De Kamer had Snel gevraagd om, met de reactie op dat rapport, ook een volledige tijdlijn over het overheidsschandaal op te sturen, inclusief alle relevante documenten.

In november schoof Snel aan bij de ministerraad en zei vastberaden te zijn "hier niet op toe te geven", ondanks het Kamerbrede verzoek. "Dit zou eveneens verstrekkende gevolgen voor andere dossiers hebben", valt te lezen in de gespreksverslagen.

Snel besloot in reactie op het verzoek van de Kamer dat "zoveel mogelijk inlichtingen worden verstrekt, maar er zal niet tot in detail worden ingegaan op het handelen van betrokken ambtenaren". In de brief die Snel uiteindelijk stuurde, wijst hij op de documenten die zijn vrijgegeven met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Daarmee heeft hij genoeg openheid van zaken gegeven, schreef hij in die brief.