Het demissionaire kabinet gaat de notulen vrijgeven van de ministerraden waarin het over de kinderopvangtoeslagaffaire ging. De Kamer vroeg hierom nadat RTL Nieuws onthulde dat tijdens zo'n kabinetsvergadering was besloten de Tweede Kamer met opzet tegen te werken in het toeslagenschandaal.

De notulen zullen maandag worden gepubliceerd, maakte demissionair premier Mark Rutte vrijdag bekend. Het gaat om de documenten die ook naar de commissie-Van Dam, die de toeslagenaffaire onderzocht, zijn gestuurd.

Het is een besluit waar volgens Rutte het gehele kabinet achter staat. Notulen van de ministerraad zijn geheim en worden pas na twintig jaar openbaar gemaakt. "het is nogal uitzonderlijk om te doen", zei de premier.

Hij herhaalde zijn boodschap van woensdag dat er "niets onoorbaars" in staat in relatie tot het mogelijk tegenwerken van de Kamer in het toeslagendossier.

Openheid en transparantie zijn belangrijke thema's geworden in Den Haag sinds het kabinet aftrad vanwege het snoeiharde rapport over de misstanden bij de kinderopvangtoeslag. Onschuldige burgers werden jarenlang door de Belastingdienst opgejaagd als fraudeurs met grote financiële en emotionele schade als gevolg.

Nieuws heeft mogelijk grote gevolgen

De Kamer vroeg om het openbaar maken nadat RTL Nieuws woensdag onthulde dat het kabinet belangrijke informatie bewust niet naar de Kamer zou hebben gestuurd. Dat nieuws sloeg in als een bom, want het kan grote politieke gevolgen hebben.

Niet alleen voor premier en VVD-leider Rutte, maar ook voor CDA'er Wopke Hoekstra en D66-voorvrouw Sigrid Kaag.

Een van de belangrijkste conclusies is dat het kabinet tijdens de ministerraad van 15 november 2019 besloten zou hebben de Kamer bewust geen volledige informatie te geven over wie wanneer wat wist van het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. De volledige Kamer had juist expliciet om zo'n feitenrelaas gevraagd.

Het is niet bekend of de notulen van deze ministerraad ook maandag worden gepubliceerd.

Over Hoekstra werd geschreven dat hij zijn partijgenoot en nummer twee op de CDA-kandidatenlijst Pieter Omtzigt probeerde te bedaren ("sensibiliseren"), omdat hij kritische vragen bleef stellen aan het kabinet.

Hoekstra noemde het openbaar maken van de notulen op Twitter "een zeer vergaande stap." "Toch vind ik dat de notulen die relevant zijn voor de toeslagenaffaire openbaar moeten worden gemaakt", aldus de CDA-leider.

De Kamer debatteert volgende week donderdag over de geheime notulen.

Commissie-Van Dam had ook inzage in notulen

De enige die weten wat er gezegd is tijdens de ministerraden die over de toeslagenaffaire gingen, zijn de aanwezige bewindslieden van de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

In dit geval waren dat ook de leden van de commissie-Van Dam, die inzage hadden vanwege hun onderzoek naar de toeslagenaffaire.

PvdA'er Attje Kuiken was vicevoorzitter in die commissie. Alleen Kuiken en commissievoorzitter Chris van Dam (CDA) hadden voor een bepaalde periode inzage in de ministerraadnotulen. Andere commissieleden, zoals SP-Kamerlid Renske Leijten, kregen alleen geanonimiseerde versies te zien.

Zowel Kuiken als Leijten laat desgevraagd weten dat zij niet de bron zijn geweest van het artikel van RTL Nieuws.

Rutte: 'In notulen staat niets onoorbaars over toeslagenaffaire'
64
Rutte: 'In notulen staat niets onoorbaars over toeslagenaffaire'