Bij 50PLUS is opnieuw ruzie uitgebroken. De nieuwe partijleider Liane den Haan "heeft een volstrekt onwerkbare situatie veroorzaakt", stelt het hoofdbestuur van 50PLUS in haar nieuwsbrief. Den Haan zou weigeren samen te werken met het bestuur, en zelfs hebben gedreigd uit de partij te stappen.

"Ondergetekenden kennen geen enkele democratische partij waar een lijsttrekker per dictaat wil bepalen wie er op de topplaatsen Tweede Kamerlijst komt of die op straffe van ontwrichting van de partij wil bepalen welk bestuur er komt", schrijven vijf leden van het hoofdbestuur. Zij zijn allen opnieuw beschikbaar bij de verkiezingen op 8 mei. 50PLUS-leden mogen zich dan uitspreken over het nieuwe hoofdbestuur.

Den Haan is politiek leider en het enige Tweede Kamerlid van 50PLUS. Al eerder uitte de Eerste Kamerfractie kritiek op de nieuwe koers. Zo wilde Den Haan niet verder met een pensioenwet van haar voorgangers. Het wetsvoorstel werd in de Tweede Kamer overgenomen door de SP.

De bestuurders stellen in de mail dat Den Haan "bij herhaling" zou hebben gedreigd met stopzetting van de campagne wegens het interne conflict. "Het hoofdbestuur kon kiezen tussen een nieuwe en publicitair funeste rel of zich grotendeels erbij neerleggen." Ook zou voormalig ANBO-voorzitter Den Haan "voornamelijk (ex) ANBO-mensen" hebben aangenomen. "50Plussers verdwenen na kortere of langere tijd", klagen de bestuurders.

50PLUS wordt al jaren geteisterd door interne conflicten. Voormalig partijleider Henk Krol vertrok met slaande deuren en ook Den Haan was al snel betrokken bij ruzies met partijgenoten.

Den Haan herkent zich niet in aantijgingen

Partijleider en enig Kamerlid Den Haan reageerde verontwaardigd op de brief van het hoofdbestuur. Ze noemt het "ongelofelijk onprofessioneel" dat de brief openbaar is gemaakt, "maar het is helaas wel de partijcultuur waar de partij al jaren om bekendstaat".

Den Haan stelde zich totaal niet te herkennen in de aantijgingen en roept op tot "een cultuur waarin mensen elkaar vertrouwen, waarin je je veilig kunt voelen en waar samen wordt gewerkt".