De tachtig extra militairen die naar Afghanistan worden gestuurd om de NAVO-missie daar te beveiligen, zijn onverwacht eerder vertrokken. Dat meldt demissionair minister Ank Bijleveld (Defensie) woensdagavond aan de Tweede Kamer, die donderdag nog over hun uitzending zal debatteren.

De militairen zouden oorspronkelijk donderdag vertrekken, maar die vlucht kon niet doorgaan doordat voor die datum "op het laatste moment" geen overvliegvergunning werd verstrekt. Er waren volgens de minister geen andere vluchten beschikbaar waarmee de militairen tijdig inzetbaar zouden zijn in het missiegebied.

"Met het oog op de dreiging waarover uw Kamer is geïnformeerd en de veiligheid van onze troepen, is het belangrijk dat de militairen op korte termijn vertrekken", schrijft Bijleveld woensdagavond laat aan de Kamer. "Helaas was er hierdoor geen andere mogelijkheid dan het transport vanavond te laten plaatsvinden."

De minister zegt "ten zeerste" te betreuren dat de militairen al in Afghanistan zijn voordat de Kamer daarover een debat heeft gevoerd. Ze belooft wel dat ze pas na afronding van het Kamerdebat zullen worden ingezet.

Vanuit de oppositie wordt woensdag kritisch gereageerd op het nieuws. De uitzending van de extra militairen kan wel op steun van een Kamermeerderheid rekenen.

De extra militairen worden naar Afghanistan gestuurd om de beveiliging te versterken. De verwachting is dat de veiligheidssituatie in het land zal verslechteren nu vrijwel alle buitenlandse militairen zich voorbereiden op een vertrek uit Afghanistan.

Dit bereikten de Nederlandse militairen in Afghanistan (en dit niet)
184
Dit bereikten de Nederlandse militairen in Afghanistan (en dit niet)