Het demissionaire kabinet-Rutte III heeft volgens een reconstructie van RTL Nieuws in de toeslagenaffaire doelbewust informatie achtergehouden voor het parlement, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden.

Het kabinet-Rutte III trad in januari af vanwege een vernietigend rapport over misstanden rond de jacht op ouders die zouden hebben gefraudeerd met de kinderopvangtoeslag. Daaruit bleek dat duizenden ouders door toedoen van de onrechtmatige fraudejacht in grote financiële en persoonlijke problemen waren gekomen.

Volgens RTL Nieuws blijkt uit notulen van de ministerraad dat er afspraken waren gemaakt om het parlement niet alle informatie te geven waar de Kamer om had gevraagd. Het zou vooral gaan om de onrechtmatige stopzetting van toeslagen voor kinderopvang en wie hiervan op welk moment op de hoogte was.

In de kabinetsvergadering van 15 november 2019 zou zijn afgesproken dat de Tweede Kamer geen "volledig feitenrelaas" zal krijgen over welke ambtenaren en politici wisten van en verantwoordelijk waren voor het "onrechtmatig" handelen van de Belastingdienst. Hier hadden Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA), Helma Lodders (VVD) en Renske Leijten (SP) juist om gevraagd in een door de Kamer aangenomen motie.

De SP en de PvdA willen in reactie op de reconstructie van RTL Nieuws dat alle notulen van de ministerraad worden vrijgegeven. Sinds vrijdag zijn de agenda en besluitenlijsten van nieuwe ministerraden openbaar.

Rutte ontkende doelbewust achterhouden van informatie

Na het aftreden van het kabinet-Rutte III ontkende premier Mark Rutte dat er doelbewust informatie werd achtergehouden. "Ik plaats daar één nuance bij, omdat ik niet de bevinding deel dat het onvolledig of onjuist informeren van de Kamer is ingegeven door politieke redenen", aldus Rutte in januari tijdens het debat over het aftreden van zijn kabinet.

Het rapport Ongekend onrecht concludeerde in december dat "transparantie, openheid en volledigheid in de toeslagenaffaire niet leidend waren. Het kabinet-Rutte III bestreed die conclusie. Volgens de bewindvoerders was er slechts sprake van "gebrekkige informatiehuishouding en informatieverstrekking". Dit zou zijn gekomen doordat informatie "zeker vanuit vroegere jaren, moeilijk te ontsluiten is".

Hoekstra wil niet reageren op onthullingen in toeslagenaffaire
129
Hoekstra wil niet reageren op onthullingen in toeslagenaffaire