Mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning worden soms onterecht bestempeld als fraudeur, waardoor ze ontvangen toeslagen moeten terugbetalen en soms zelfs hun verblijfsvergunning verliezen, schrijft Trouw op basis van een wetenschappelijk artikel in het Nederlands Juristenblad (NJB). Het beleid van de IND doet de wetenschappers denken aan de toeslagenaffaire.

De overheid wantrouwt een groep kwetsbare mensen en dat heeft verregaande consequenties, zo schrijven de wetenschappers volgens Trouw.

Mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning die samenwonen met iemand die nog wacht op een verblijfsvergunning of mensen die veranderingen in hun inkomen of verblijfplaats niet melden aan de IND kunnen als fraudeur worden aangemerkt. Dat kan ertoe leiden dat zij toeslagen moeten terugbetalen of zelfs het land uitgezet worden.

Ook worden aanvragen tot gezinshereniging stelselmatig geweigerd omdat aanvragers bijvoorbeeld net onder het vereiste inkomen zitten.

Het onrecht in het vreemdelingenrecht wordt niet alleen aangekaart door de acht wetenschappers van de Radboud Universiteit in Nijmegen die het NJB-artikel publiceerden. Ook vreemdelingenadvocaten vragen hiervoor aandacht, schrijft Trouw. Maandag presenteren zij een boek met vijftig voorbeelden uit de praktijk aan de Tweede Kamer.

Overeenkomsten met toeslagenaffaire

Het wantrouwen richting mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning is ingebakken in het ambtelijk apparaat en, net als bij de toeslagenaffaire, het gevolg van een slecht functionerend systeem, aldus de wetenschappers.

In de toeslagenaffaire werden ouders ten onrechte aangemerkt als fraudeurs met kinderopvangtoeslagen. Duizenden van hen kwamen daardoor in grote financiële en persoonlijke problemen. De kwestie leidde tot het aftreden van het kabinet.