Alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer krijgen de gelegenheid om de aantekeningen en verslagen die de vorige verkenners van hun gesprekken hebben gemaakt in te zien voordat ze openbaar worden gemaakt. De nieuwe verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) hebben dat woensdagavond aan de Kamer laten weten na een verzoek om alle stukken vrij te geven.

De twee nieuwe verkenners zeggen bereid te zijn alle stukken waar de Kamer om had gevraagd openbaar te maken, maar vinden het vanwege de vertrouwelijkheid ook belangrijk dat de betrokkenen de stukken hebben ingezien. Als een partijleider iets ziet waarin hij of zij zich niet herkent, kan een passage worden weggelaten.

Van Ark en Koolmees benadrukken dat zij zelf geen aanpassingen hebben gedaan of een selectie hebben gemaakt. Zelf hebben ze tot nu toe ook nog geen inzage gekregen in de stukken over de eerste mislukte verkenning.

De fractievoorzitters mogen de stukken lezen en als ze het ermee eens zijn, accorderen voor toezending aan de Tweede Kamer. De zeventien lijsttrekkers kunnen donderdag tussen 9.00 en 10.00 uur de stukken inzien. Om 11.00 uur begint het debat over de mislukte verkenning.

Veel vragen over notities

In de Kamer leven veel vragen over de per ongeluk gelekte formatienotities, waarvan die over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt de opvallendste is. Ook na een week is er nog altijd geen sluitend antwoord gekomen op de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is. Daarom willen partijen dat alle notities van de verkenningsfase in de formatie openbaar worden gemaakt.

Het debat over de stukken had eigenlijk woensdagavond al moeten plaatsvinden, maar dat werd verplaatst naar donderdag omdat de Kamer meer stukken eiste.