Voor onvrijwillige seks en verkrachting moeten celstraffen worden opgelegd van respectievelijk maximaal vier of negen jaar, staat in een wetsvoorstel van demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). De strafmaat in de vorig jaar aangekondigde verscherpte wetgeving gaat maandag in consultatie, zodat deskundigen erop kunnen reageren.

De plannen voor het aangescherpte wetsvoorstel werden in november al door de minister bekendgemaakt, maar de strafmaat ontbrak nog.

Volgens het aangescherpte wetsvoorstel is iemand strafbaar wegens aanranding of verkrachting als deze persoon wist, of kon vermoeden, dat de andere persoon geen seks wilde maar toch heeft doorgezet. Dwang, geweld en bedreiging zijn niet langer een vereiste voor een veroordeling maar zijn strafverzwarende factoren.

Als de verdachte ernstige reden had om te vermoeden dat de ander niet wilde, dan komt er een celstraf van maximaal vier jaar in beeld. Als de initiatiefnemer echt wist dat die ander niet wilde, dan is er sprake van opzetverkrachting. Daarop staat ten hoogste negen jaar cel. Dat kan oplopen tot twaalf jaar als er geweld, dwang of bedreiging aan te pas is gekomen.

Ook seksuele intimidatie volgens wetsvoorstel strafbaar

Ook seksuele intimidatie, op straat of op internet, moet volgens het aangescherpte wetsvoorstel strafbaar worden. Daarvoor kan de politierechter straks een straf opleggen van maximaal drie maanden.

Bij seksuele intimidatie in het openbaar gaat het erom dat iemand "een ander indringend seksueel benadert met opmerkingen, gebaren, geluiden of aanrakingen op een wijze die vreesaanjagend, vernederend, kwetsend of onterend is te achten". Het gaat dan niet alleen om de ruimte op straat maar ook op het internet.

Tot nu toe probeerden gemeenten dit soort regels voor het publieke domein op te leggen via de lokale politieverordening.

"Seks hoort altijd vrijwillig en gelijkwaardig te zijn. Dat is de norm", zegt Grapperhaus. "Dit moet ook verankerd zijn in de wet. Zo geven we een helder signaal af naar potentiële daders dat seksueel grensoverschrijdend gedrag onacceptabel is. Bovendien kunnen politie en Openbaar Ministerie op deze manier adequaat strafrechtelijk optreden en zorgen dat recht wordt gedaan aan slachtoffers."