De verplichte bedenktermijn van vijf dagen voor vrouwen die een abortus willen, moet worden geschrapt, vindt een meerderheid van de Tweede Kamer. De politici redeneren dat vrouwen "niet lichtzinnig" overgaan tot een abortus en de verplichte bedenktermijn "geen recht doet" aan het proces dat vrouwen al tot de beslissing bracht.

Het is nog maar de vraag of de bedenktermijn ook werkelijk zal sneuvelen. Als één of meer christelijke partijen deel uitmaken van een volgend kabinet, zal het in de formatie opnieuw een heikel punt worden.

Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Lilianne Ploumen (PvdA) hebben het voorstel ingediend. Enigszins opmerkelijk is de steun vanuit D66. De sociaal-liberalen steunden de afgelopen jaren geen eerdere moties om de termijn te schrappen, omdat er in de formatie met de christelijke coalitiepartijen was afgesproken niet aan de abortuswet te tornen.

D66 diende echter zelf eerder deze week een initiatiefwetsvoorstel in om de bedenktermijn af te schaffen. Dat wilde D66-Kamerlid Vera Bergkamp samen met Ellemeet doen. Laatstgenoemde stelde echter het wetsvoorstel van D66 te gaan bestuderen, maar wilde nog niet overgaan tot een gezamenlijk initiatief.