Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat China volkerenmoord pleegt op de Oeigoerse moslimminderheid. Een motie hierover op initiatief van D66 en de ChristenUnie kreeg donderdag steun van een ruime meerderheid.

De motie spreekt uit "dat in China genocide plaatsvindt op de Oeigoerse minderheid". Een ruime meerderheid van onder meer CDA, SP, GroenLinks, PvdA, DENK en Partij voor de Dieren steunt deze uitspraak.

Het kabinet wil nog niet van volkerenmoord spreken, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Daarvoor is volgens hem een uitspraak van een internationaal hof of een uitspraak van de VN nodig. Er is wel sprake van "grootschalige mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren" die in de noordwestelijke regio Xinjiang wonen.

Volgens Sjoerd Sjoerdsma (D66) is er wel degelijk sprake van volkerenmoord en moet het kabinet dat benoemen. "De detentiekampen waar naar schatting meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden zitten opgesloten zijn zo groot, dat je ze vanaf de ruimte kunt zien. Dit is de grootste massa-opsluiting van etnische minderheden sinds de Tweede Wereldoorlog. Iedere dag dat dit langer doorgaat is een dag te veel. We kunnen niet wegkijken."

De VVD steunt de motie niet. "Het is verschrikkelijk wat er met de Oeigoeren gebeurt, en de VVD vraagt daar stelselmatig aandacht voor, ook in directe contacten met China", laat buitenlandwoordvoerder Sven Koopmans weten. Hij is wel voor strafmaatregelen. "Maar genocide betekent uitroeiing van een volk, dat is de allerergste misdaad, en of daar daadwerkelijk sprake van is moet zorgvuldig worden vastgesteld, niet nu snel door de Nederlandse politiek middels een motie."

De Tweede Kamer heeft het kabinet eerder opgeroepen steun te zoeken voor Europese sancties tegen Chinese personen en bedrijven die betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen tegen Oeigoeren.

Chinese ambassade noemt genocide 'regelrechte leugen'

In een reactie op de aangenomen motie zegt de Chinese ambassade in Den Haag dat de genocide een regelrechte leugen is.

"Met het negeren van feiten en van gezond verstand, heeft de Xinjiang-gerelateerde motie van de Nederlandse Tweede Kamer China opzettelijk besmeurd", zo schrijft de ambassade. Hiermee bemoeien de Kamerleden zich "op grove wijze met de binnenlandse aangelegenheden van China". China veroordeelt dit en verzet zich hier krachtig tegen, zo staat in de verklaring.

"In de afgelopen jaren is de Oeigoerse bevolking in Xinjiang gestaag gegroeid en is de levensstandaard aanzienlijk verbeterd." Verder stelt de ambassade dat sommige parlementsleden de kwestie aangrijpen voor politiek gewin. "Dit toont volledig hun onwetendheid en vooringenomenheid jegens China aan, evenals hun egoïsme en bekrompen geest."

Wie zijn de Oeigoeren en waarom onderdrukt China hen?
180
Wie zijn de Oeigoeren en waarom onderdrukt China hen?