Het demissionaire kabinet wil dat de avondklok blijft gelden tot de zaak in hoger beroep is behandeld. De Nederlandse Staat heeft het gerechtshof gevraagd het besluit van de rechtbank, die dinsdag oordeelde dat de avondklok per direct moet worden opgeheven, te schorsen. Het hof in Den Haag buigt zich om 16.00 uur over dit zogeheten schorsingsincident.

Het hoger beroep tegen het vonnis van de rechter zelf wordt volgens het hof zo spoedig mogelijk op een ander moment behandeld.

De rechtbank haalde dinsdag een streep door de omstreden avondklok in een door protestgroep Viruswaarheid aangespannen kort geding.

De avondklok is ingesteld op basis van een noodwet, waarin staat dat een kabinet in noodgevallen regels kan invoeren zonder overleg met de Tweede en de Eerste Kamer. Maar volgens de rechtbank was de avondklok geen maatregel waarmee niet kan worden gewacht, "zoals het geval is bij een dijkdoorbraak".

Het kabinet en het Outbreak Management Team (OMT) dachten namelijk al enige tijd na over de avondklok. Ook het feit dat er tijd voor een spoeddebat in de Tweede Kamer was, "maakt duidelijk dat van een daadwerkelijke spoedsituatie in dit geval geen sprake was".

In het kort:

  • De rechter heeft dinsdag besloten dat de avondklok op basis van de verkeerde wet is vastgelegd.
  • Dat zou betekenen dat de avondklok nu geschrapt moet worden.
  • Maar de Staat gaat daartegen in hoger beroep: een hogere rechter gaat binnenkort opnieuw naar de zaak kijken voor een definitief oordeel.
  • Of de avondklok in de tussentijd (tot aan het hoger beroep) nog moet blijven gelden, bepaalt wéér een andere rechter dinsdagmiddag om 16.00 uur.

Rechtbank twijfelt ook over nut avondklok

De rechtbank twijfelt ook over het nut van de avondklok. Daar zijn volgens de uitspraak "grote vraagtekens" bij te plaatsen. "Daarbij weegt zwaar dat de pandemie al bijna een jaar duurt en erkend is dat de druk op de zorg momenteel minder groot is dan eerder het geval is geweest."

Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag maakt de avondklok "een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer". Bovendien beperkt de regel "onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging".

Hierom vindt de rechter dat de avondklok moet worden opgeheven
55
Hierom vindt de rechter dat de avondklok moet worden opgeheven